• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Gemeenten

Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul

Limburg - De gemeente Valkenburg aan de Geul wil één omgevingsvisie voor de hele gemeente waarin staat wat gemeente, inwoners, ondernemers en bezoekers echt belangrijk vinden. De visie kijkt vooruit tot 2035 want de gemeente moet aantrekkelijk blijven om te wonen, werken, winkelen en recreëren. Adviseurs van Arcadis helpen de gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie.

ca. 16.500

inwoners
Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul

“Oog voor het verleden, blik op de toekomst”

 Samen met de gemeente stelt Arcadis een integrale omgevingsvisie op met een vernieuwend karakter die op hoofdlijnen de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied tot 2035 bevat. Het opstellen van de omgevingsvisie vindt plaats in vier overzichtelijke fasen: opstarten, verkenning, opstellen omgevingsvisie en de besluitvorming. 

Na de beleidsinventarisatie, het bepalen van Sustainable Development Goals en het advies over een planMER, is samen met de gemeente de bouwstenen- en uitgangspuntennotitie opgesteld. Hiervoor zijn sessies gehouden met het college, de directie, de gemeenteraad en de ketenpartners. Deze notitie dient als basis voor de omgevingsvisie, die digitaal wordt vormgegeven met Storymaps. 

Participatiestrategie

Participatie helpt de gewenste resultaten te bereiken. Daarom wil de gemeente dat de inwoners en ondernemers de gelegenheid krijgen hun bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. De samenleving ‘vormt en maakt’ immers Valkenburg aan de Geul. Direct bij de start van het project is daarom een participatiestrategie opgesteld. Deze maakt inzichtelijk op welke wijze en op welk niveau de verschillende stakeholders en ketenpartners kunnen bijdragen. StoryMaps biedt tijdens het opstellen van de omgevingsvisie ook een participatieplatform.

Wilt u meer weten over de omgevingsvisie van de gemeente Valkenburg aan de Geul, klik hier.

Laura Consten, projectleider Omgevingswet gemeente Valkenburg aan de Geul: “Arcadis is erg wendbaar in het totstandkomingsproces van onze gemeentelijke omgevingsvisie en speelt continue in op de nieuwste bekendheden omtrent de Omgevingswet. Tevens voor het organiseren van bijeenkomsten zoeken zij in deze corona-tijden naar de juiste passende oplossing.”

Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul
Bouwstenen- en uitgangspuntennotitie inclusief participatiestrategie
Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul
Omgevingsvisie als basis voor het omgevingsplan en gemeentelijke programma’s
Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul
StoryMaps voor de gebruiksvriendelijke, digitale omgevingsvisie en participatieplatform
Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul
Integrale omgevingsvisie voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied tot 2035
Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul
Verschillende stakeholders dragen bij aan de omgevingsvisie

Resultaten

ca. 16.500

inwoners

Vragen over dit project

Sandra Kemps

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling +31 (0)6 2706 1771 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.