• Services: Programmamanagement, Contractoplossingen, Drink- en afvalwaterzuivering
  • Sectoren: Waterschappen, Aannemers

Nieuwe rioolwaterzuivering Utrecht schoner en energiezuinig

Utrecht - De rioolwaterzuivering (RWZI) in de gemeente Utrecht is verouderd. Veel onderdelen van de oude installatie zijn versleten en het schoongemaakte water voldoet in de nabije toekomst niet meer aan de vereiste normen. Op het terrein van de zuivering komt een ultramoderne installatie die de 75 miljoen liter afvalwater per dag schoon gaat maken.

75

miljoen liter afvalwater zuiveren

30%

30% minder energieverbruik ten opzichte van een conventionele afvalwaterzuivering

Oude installatie vervangen door nieuwe ultramoderne installatie

De installatie met een nieuwe technologie (Nereda®) gaat het werk van de oude zuivering volledig overnemen. De nieuwe rioolwaterzuivering is kleiner, maar haalt twee keer zo veel stikstof en fosfaten uit het water met 30% minder energie ten opzichte van een conventionele afvalwaterzuivering. Ook krijgen de omwonenden minder last van geur en geluid. Hiermee voldoet de installatie aan alle milieueisen.

Voor het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) bouwt het consortium Heijmans/GMB de nieuwe installatie op het terrein naast de oude zuivering. Tijdens de bouw blijft de oude zuivering in gebruik.

Arcadis heeft al de projectvoorbereiding en contractvorming verzorgd en levert nu voor HDSR:

  • het overall projectmanagement,
  • het technisch management,
  • het contractmanagement, inclusief gebruik van SEm (Relatics)
  • technische ondersteuning in het toetsproces
  • ondersteuning van de opstartproces van de nieuwe zuiveringsinstallatie
  • ondersteuning van de uitgebruikname van de oude zuiveringsinstallatie
  • verkeerskundige adviezen ten behoeve van de ontsluiting van het terrein
  • vergunningsmanagement

Ten behoeve van de aanbesteding is de keuze gevallen op de door ons aanbevolen contractvorm UAVgc, met aangescherpte garanties, waarbij naast de realisatie ook 10 jaar onderhoud van de zuivering is gekoppeld. Bij de aanbesteding stonden de kosten (Total Costs of Ownership,TCO) en het milieuresultaat voorop, maar ook innovatie en winning van grondstoffen zijn meegewogen bij de beoordeling van de inzendingen.

Na een jaar bouwen in ijltempo zijn eind april 2018 de eerste Neredatanks in gebruik genomen. Het doel is om uiterlijk begin 2019 de nieuwe zuivering volledig operationeel te hebben en de oude zuivering uit gebruik te hebben genomen.

Slibontwateringsgebouw met op de achtergrond de Neredatanks
Bouwterrein maart 2018

Resultaten

75

miljoen liter afvalwater zuiveren

30%

30% minder energieverbruik ten opzichte van een conventionele afvalwaterzuivering

2x

zoveel stikstof en fosfaten verwijderen

Vragen over dit project

Marijn Kunst

Projectmanager Water +31 (0)6 3191 2568 Stel mij een vraag