• Services: Programmamanagement, Contractoplossingen, Drink- en afvalwaterzuivering, Programma- en projectmanagement, Water Oplossingen
  • Sectoren: Waterschappen, Aannemers, Publieke Sector

Nieuwe rioolwaterzuivering Utrecht schoner en energiezuinig

Utrecht - De rioolwaterzuivering (RWZI) in de gemeente Utrecht is vernieuwd. De nieuwe installatie van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) met de Nereda® technologie neemt het werk van de oude zuivering volledig over en zuivert dagelijks 75 miljoen liter water. Nereda® technologie is een Nederlandse uitvinding waarbij slibkorrels het water zuiveren, in deze slibkorrels vinden alle biologische zuiveringsprocessen plaats.

75

miljoen liter afvalwater zuiveren

30%

30% minder energieverbruik ten opzichte van een conventionele afvalwaterzuivering

Oude installatie vervangen door nieuwe ultramoderne installatie

De nieuwe rioolwaterzuivering is kleiner, maar haalt twee keer zo veel stikstof en fosfaten uit het water met 30% minder energie ten opzichte van een conventionele afvalwaterzuivering. Ook krijgen de omwonenden minder last van geur en geluid. Hiermee voldoet de installatie aan alle milieueisen.

De uitdaging van dit project was dat vijf disciplines: elektro, werktuigbouwkunde, procesautomatisering, civiele bouw en procestechnologie hier samenkomen. Verder maakte het tijdsbestek en de stadse omgeving de nieuwbouw van een rioolwaterzuivering in Utrecht uniek. Verder bleef de oude zuivering tijdens de bouw gewoon in gebruik.

Milieuresultaat belangrijkste resultaat

Arcadis verzorgde naast de projectvoorbereiding, en contractvorming de volgende zaken:

  • het overall projectmanagement,
  • het technisch management,
  • het contractmanagement, inclusief gebruik van SEm (Relatics)
  • technische ondersteuning in het toetsproces
  • ondersteuning van de opstartproces van de nieuwe zuiveringsinstallatie
  • ondersteuning van de uitgebruikname van de oude zuiveringsinstallatie
  • verkeerskundige adviezen ten behoeve van de ontsluiting van het terrein
  • vergunningsmanagement

De reden dat het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor Arcadis koos, was onder andere het milieuresultaat, innovatie en winning van grondstoffen.Slibontwateringsgebouw met op de achtergrond de Neredatanks
Bouwterrein maart 2018
Overzicht lokatie
Installatie met Nereda technologie neemt werk oude zuivering volledig over

Meer over de ‘Nieuwbouw rioolwaterzuivering Utrecht’ op Facebook  of op de website van HDSR.

Dit project was te bezichtigen tijdens de Dag van de Bouw op 2 juni 2018.

Dit project is  te bezichtigen tijdens de open dag op 12 oktober 2019.

 
Resultaten

75

miljoen liter afvalwater zuiveren

30%

30% minder energieverbruik ten opzichte van een conventionele afvalwaterzuivering

2x

zoveel stikstof en fosfaten verwijderen

Vragen over dit project

Marijn Kunst

Projectmanager Water +31 (0)6 3191 2568 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.