• Services: Verkeer en Vervoer, Master Planning
  • Sectoren: Transport, Publieke Sector

Mobility as a Service (MaaS) op Amsterdamse Zuidas

Amsterdam - ‘Slimme mobiliteit’ staat voor een scala aan opkomende technologieën en strategieën om onze bestaande transportnetwerken te optimaliseren en beter te benutten. Een voorbeeld is Mobility as a Service (MaaS). Het mobiliteitsconcept MaaS bundelt een groot aantal vervoersoplossingen van verschillende transportleveranciers in één enkele dienst.

Data

VOORBEREIDEN INVOERING MAAS

Kans

ONTLASTEN VAN OVERBELAST NETWERK

Pilot onderzoekt wat nodig is om automobilisten te ‘winnen’ voor meer duurzaam reisgedrag

Het internationale zakendistrict Zuidas in Amsterdam fungeert als proeftuin voor MaaS. Rond de Zuidas vinden de komende tien jaar uitgebreide werkzaamheden plaats om de bereikbaarheid van het gebied met openbaar vervoer en auto te verbeteren. Denk aan de verbreding en ondertunneling van een snelweg, de uitbreiding van het treinstation en het samenvoegen van verschillende vormen van vervoer. De pilot maakt deel uit van het programma ‘Beter Benutten’. De Nederlandse overheid ziet MaaS als kans om een aanzet te geven tot verandering in reisgedrag, waarbij mensen vaker gebruik maken van duurzamere vervoersoplossingen.

Reizen met Zuidas Pas

Samen met de gemeente Amsterdam verkent Arcadis deze toekomstgerichte benadering van stedelijke mobiliteit door de haalbaarheid en acceptatie van MaaS te onderzoeken. Vorig jaar en dit jaar zijn er daartoe al kleinschalige proeven gehouden met MaaS op de Zuidas. In de Zuidas Mobility Experience pilot werden automobilisten die naar de Zuidas rijden gevraagd een maand lang hun reispatroon te wijzigen en maximaal gebruik te maken van het prototype van Mobility as a Service. Concreet betekende dit dat ze hun Zuidas Pas (smartcard) gebruikten om naar en binnen het zakendistrict te reizen met een combinatie van trein, bus, deelfiets en taxi. 

MaaS-dienst in 2019

De ervaringen uit deze proeven worden gebruikt om een grootschalige pilot met MaaS aan de markt uit te vragen. De uitvraag komt begin 2019 op de markt, met als doel om vanaf eind 2019 een goed werkende MaaS-dienst op de Zuidas beschikbaar te hebben. De partijen streven ernaar bij deze pilot alle vervoersoplossingen digitaal met elkaar te verbinden in één app. De consument kan daarin zijn reis plannen en één betaalsysteem gebruiken. Door een maatwerk aanbod van vervoersmiddelen wordt voor de reiziger een naadloze vervoerservaring gecreëerd. Inzet is dat met de MaaS-dienst de druk op het wegennet rond Amsterdam en de Zuidas afneemt.

Bekijk de interactieve presentatie van dit project.

Resultaten

Data

VOORBEREIDEN INVOERING MAAS

Kans

ONTLASTEN VAN OVERBELAST NETWERK

Vragen over dit project

Marc Rood

Senior adviseur Verkeersmanagement en Mobiliteit +31 (0)6 5073 6281 Stel mij een vraag

Joost de Jong

Adviseur Verkeer & Vervoer +31 (0)6 4641 8948 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.