• Services: Comprehensive Planning, Strategisch milieuadvies, Watermanagement, Water Oplossingen, Master Planning
  • Sectoren: Publieke Sector, Rijksoverheid, Waterschappen, Water, Water

Mekong Delta klimaatbestendig

Mekong Delta, Vietnam - De Mekong Delta is als dichtbevolkte rijstschuur belangrijk voor de voedselzekerheid van het land. Deze delta loopt gevaar bij een geringe zeespiegelstijging. Met Nederlandse ervaring over water governance-systemen kan de regio de investeringen beter coördineren en zo de klimaatbestendigheid van de delta vergroten.

Nederlandse ervaring versterkt water governance in de Mekong Delta

Vietnam maakt zich zorgen over klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen van stormen, stortregens, zoetwatertekort en een hogere zeespiegel voor haar Mekong Delta? Het kwetsbare gebied is drukbevolkt en sterk afhankelijk van landbouw maar wil wel de infrastructuur en landbouwproductiviteit verbeteren en uitbreiden. De impact van klimaatverandering en toekomstige socio-economische ontwikkelingen maken deze uitdagingen complex.

Voor een duurzame ontwikkeling van het gebied heeft de Vietnamese overheid al een aantal belangrijke stappen gezet om de regionale coördinatie van deze investeringen te verbeteren. Nederland heeft als deltaland al eeuwen ervaring met waterbeheer en regionale coördinatie. Onze experts delen relevante en effectieve Nederlandse voorbeelden en helpen zo de Vietnamese overheid om de juiste keuzes te maken voor de ontwikkeling van de regionale coördinatiemechanismen. Denk aan onze ervaring met waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het MIRT model, het Triple Helix Model en het Deltaprogramma.

De aanpak bestaat uit het selecteren en analyseren van relevante Nederlandse mechanismen en deskstudies en diepte-interviews met experts van Arcadis en de Nederlandse overheid. Met een analyse van de organisatiestructuur, institutionele inrichting, financiering, benodigde condities voor implementatie en kennisontwikkeling zijn de sterke en zwakkere punten van de Nederlands mechanismen benoemd en vertaald in aanbevelingen voor de Vietnamese context.

De ontwikkelingen rond de Mekong Delta worden in Vietnam op de voet gevolgd. Dit project is gefinancierd door de Nederlandse overheid in het kader van bilaterale watersamenwerking vanuit het Partners voor Water-programma.

8 regionale coördinatiemechanismen geven inzicht
Versnelling van duurzame ontwikkeling Mekong Delta
Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door coördinatie watermanagement

Partner van:Vragen over dit project

Tanya Huizer

Project Manager Water & Milieu +31 (0)6 1179 8730 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.