• Services: Landschapsarchitectuur, Architectuur
  • Sectoren: Aannemers, Publieke Sector, Water

Kustversterking Hondsbossche en Pettemerzeewering

Petten-Camperduin - Veilige een aantrekkelijke versterking Nederlandse kust. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt een innovatieve manier om de kust bij Petten/Camperduin voor eind 2015 klaar te maken voor de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatsverandering.

100.000 m3 zand

Voor verbreding strand en nieuwe duinen

Veilige kust

Voorziet in nieuw recreatie- en natuurgebied

Veilige aantrekkelijke kust

Natuur & recreatie krijgt daarbij alle ruimte. De kust wordt in de eerste plaats veiliger, maar ook aantrekkelijker voor natuur, recreatie en toerisme. Er komt een breed zandstrand met nieuwe duinen. Ook kun je straks langs de zee fietsen over een nieuw fietspad. In nauwe samenwerking met betrokkenen en bewoners is met behulp van ontwikkelscenario’s aan de ruimtelijke kwaliteit gewerkt. De uitkomsten hiervan zijn uitgewerkt in concrete bouwstenen en 4 alternatieven. In dialoog met de stakeholders is daarop een gebiedsuitwerking gemaakt voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.


Resultaten

100.000 m3 zand

Voor verbreding strand en nieuwe duinen

Veilige kust

Voorziet in nieuw recreatie- en natuurgebied

Vragen over dit project

John Boon

Landschapsarchitect +31 (0)6 2706 1133 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.