• Services: Landschapsarchitectuur, Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement, Engineering, Architectuur, Master Planning, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Onderwijs, Publieke Sector

Kluyverpark verbindt TU Delft

Delft - Bij het aanpassen van het hart van de campus van de Technische Universiteit Delft is er op de plek waar de Kluyverweg liep ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van het Kluyverpark. Dit park verbindt op een natuurlijke manier het nieuwe faculteitsgebouw Applied Sciences, de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en The Fellowship, een onderwijsgebouw met uitgebreide horecavoorzieningen.

194 ha

groen en water

Optimaal

afgestemde bouw ruimte en gebouw
Herontwikkeling Kluyverpark Delft

Het nieuwe faculteitsgebouw Applied Sciences had onder meer de hoge eisen op het gebied van trillingen. Reden voor de TU Delft om het hele gebied rondom de faculteit gericht te laten her-ontwikkelen. Deze vereisten vallen nu samen met de invulling van het Kluyverpark. Een park met veel groen en water waar het prettig studeren, werken en ontspannen is. Bomen zorgen er voor structuur, beschutting en meer sfeer.  

Arcadis verzorgde de advisering, engineering, projectmanagement en uitvoeringsbegeleiding van de aanleg, waarbij rekening gehouden werd met alle omgevingseisen en een hoogwaardige invulling van de publieke ruimte. 

Door nauw samen te werken met de landschapsarchitect en de aannemer van het faculteitsgebouw van Applied Sciences is er, ondanks de vele ontwikkelingen in het gebied, voor gezorgd dat Kluyverpark voor de start van het academisch jaar 2016/2017 is gerealiseerd.  

Succesfactoren waren de gedegen voorbereiding en de strakke hoofdcoördinatie gedurende de gehele uitvoeringsfase. Door dit laatste werden alle deelprojecten en projectonderdelen op elkaar afgestemd en kon het project volgens planning voor de start van het academische jaar worden opgeleverd. Gedurende de uitvoering van het project is er geen verstoring geweest van de bedrijfsvoering van de TU Delft. Bovendien werden werkzaamheden en oplevering niet alleen binnen planning, maar ook binnen budget gerealiseerd.


Resultaten

194 ha

groen en water

Optimaal

afgestemde bouw ruimte en gebouw

‘Living Campus’

studeren, werken en recreëren

Vragen over dit project

Patrick van Oostvoorn

Projectmanager +31 (0)6 2706 2013 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.