• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Water, Publieke Sector, Projectontwikkelaars, Productie en Industrie, Transport

Inzicht in veranderopgave informatievoorziening Omgevingswet voor Rijk, waterschappen en gemeenten

Nederland - Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste informatie over een bepaald gebied met één klik op de kaart beschikbaar is voor de gebruiker. Daarom wordt tot 2024 gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) geeft overheden inzicht in de gewenste en noodzakelijke veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. Arcadis maakt voor Rijksoverheid, waterschappen én gemeenten inzichtelijk wat ze te doen staat.

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO- Waterschappen en VIVO-Rijk)

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft Arcadis voor de gezamenlijke waterschappen (in opdracht van de Unie van Waterschappen), verschillende ministeries (I&M, EZ, OCW, BZK, Defensie) en rijksdiensten (RWS, ProRail, RVO, RVB, ILT en RCE) de veranderingen die nodig zijn op het gebied hun informatievoorziening in beeld gebracht. Beleidsvormers, medewerkers van het omgevingsdomein en informatievoorziening hebben in deze projecten gezamenlijk hun veranderopgave, eisen, wensen en projecten op het gebied van informatievoorziening geformuleerd.

Wat de Omgevingswet belooft, moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunen. Deze verzameling ICT-systemen, afspraken en registraties stelt alle relevante regelgeving en informatie over de leefomgeving beschikbaar en is bedoeld om de besluitvorming te versnellen. Het resultaat helpt de overheden bij het innemen van hun positie en bij de gesprekken hierover met andere overheden. Die zijn allemaal zoekende naar wat ze te doen staat voor het succesvol implementeren van de wet.

In april 2016 zijn de resultaten van VIVO-Waterschappen opgeleverd en door de Unie ingebracht in het Programma Omgevingswet. In januari 2017 is de VIVO-Rijk afgerond. De aanbevelingen hieruit zijn integraal overgenomen in het Jaarplan Rijk 2017.

Eugène Meuleman, Programmamanager Implementatie Omgevingswet Waterschappen

“Ik heb de rapportage in één adem uitgelezen. Food for thought! De helder weergegeven veranderopgave is ‘een wake-up call' en geeft ons richting om nu de noodzakelijke vervolgstappen met de waterschappen te zetten."

Arjen Nijenhuis, Verandermanager Rijk voor de Implementatie Omgevingswet:

“Arcadis heeft met VIVO-Rijk een groot aantal medewerkers van de diverse Rijkspartijen betrokken bij de veranderopgave die de Omgevingswet van de Rijkspartijen vraagt. Samen met deze medewerkers is de veranderopgave op een compacte manier in beeld gebracht. Met oog voor diversiteit aan activiteiten en processen. Daarmee heeft Arcadis in korte tijd het maximale uit deze verkenning gehaald.”

Vragen over dit project

Monique Pruijs

Adviseur Informatiemanagement +31 (0)6 2706 1867 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.