• Services: Engineering, Strategisch milieuadvies, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Natuurlijke Hulpbronnen, Rail en Public Transport, Publieke Sector

Invloed van koperschaarste op de spoorwegen

Nederland - Als het gebruik van koper op deze manier doorzet, is er over 30 jaar weinig meer over. Gebrek aan koper en daarbij hoge koperprijzen hebben direct invloed op het rijden van de treinen en de kosten hiervoor. ProRail laat daarom onderzoeken hoe zij in spoorwegen kan blijven voorzien als het koper opraakt.

56.000

ton koper in het spoorwegen

Inzicht

Inzicht gevolgen koperschaarste op CO2, kosten en maatschappij

Wat als het koper op is?

Het koper in de bodem raakt op. Daarbij heeft het winnen hiervan gevolgen voor het milieu. Het mijnen en smelten van erts tot grondstof leidt tot chemische verontreiniging, kost veel water en brengt CO2 in de lucht. Daarnaast is er ook nog een sociale kanttekening: werknemers in de mijnen werken vaak onder slechte arbeidsomstandigheden tegen lage lonen. 

Het koperprobleem wordt de komende jaren groter. De economie groeit, waardoor particulieren én industrie meer energie vragen. Daarom hebben naast de spoorwegen de energiebedrijven ook meer koper nodig.  

Onderzoek ProRail 

Voor ProRail heeft Arcadis onderzocht hoeveel koper zij nodig heeft en wat de economische waarde en de invloed op de CO2-uitstoot is. Daarnaast is gekeken naar recycling, gebruik van alternatieven en bewustwording.  

Op dit moment is gerecycled koper nog niet schoon genoeg. Als het recyclen in de toekomst zuiverder koper oplevert, is het gebruik hiervan een oplossing. Afhankelijk van de functie kan koper ook worden vervangen door glasvezel of aluminium. Echter, de productie van aluminium gaat gepaard met meer CO2-uitstoot, maar is beter recyclebaar.  
Als laatste speelt bewustwording een belangrijke rol. In de hele verticale keten (van ontwerp tot uitvoering) zijn voorschriften opgenomen om koper toe te passen. Door dit aan te passen, kan ProRail een bewuste keuze maken tussen het al of niet toepassen van koper en het juist niet meer automatisch kiezen voor koper. 

Platform Groene Netten 

Momenteel zijn meerdere bedrijven die veel koper gebruiken zich bewust van deze schaarste. Omdat deze bedrijven het probleem niet alleen kunnen oplossen, heeft ProRail het onderzoeksrapport gedeeld in een speciale werkgroep van het Platform Groene Netten. Hier staat koperschaarste op de agenda. Bij deze werkgroep neemt Arcadis deel om inhoud te geven aan de koperambitie en de kosten hiervan. 

In de werkgroep nemen verschillende partijen deel waaronder TenneT, Alliander en KPN. 

Lees ook: “Waarom koper-schaarste een probleem wordt” 


Recyclen van koper of gebruik alternatieven zijn mogelijke oplossingen in de toekomst
Bewustwording om wel of geen koper te gebruiken

Resultaten

56.000

ton koper in het spoorwegen

Inzicht

Inzicht gevolgen koperschaarste op CO2, kosten en maatschappij

Vragen over dit project

Margo van Vliet

Projectmanager +31 (0)6 2706 0915 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.