• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Transport, Water, Publieke Sector, Productie en Industrie, Projectontwikkelaars

Handvatten voor een integrale beoordeling van omgevingskwaliteit

Nederland - In de Omgevingswet staat een integrale benadering van de fysieke leefomgeving centraal. Er is daarom behoefte om ook bij de beoordeling van plannen alle omgevingsaspecten in samenhang te beschouwen. Het college van Rijksadviseurs (CRa) en de Adviescommissie Water (AcW) onderzoeken samen met Arcadis of en hoe de huidige sectorale plantoetsen kunnen worden vereenvoudigd en eventueel kunnen worden samengebracht tot een meer integrale omgevingstoets.

Onderzoek vraagstuk

Het vraagstuk wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Zo wordt onder meer de geïntegreerde inzet van (project) m.e.r. advies, de watertoets en de adviezen voor ruimtelijke kwaliteit op haalbaarheid beoordeeld. Onderzocht wordt hoe we bestaande toetsingsinstrumenten voor ruimtelijke plannen kunnen vereenvoudigen en beter op elkaar af kunnen stemmen. 
Organisaties uit het werkveld worden actief bij het onderzoek betrokken, via interviews en een expert meeting. Deze input wordt dit najaar door het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Adviescommissie Water (AcW) meegenomen in een strategisch advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu. 


Vragen over dit project

Gertjan Jobse

Landschapsarchitect +31 (0)6 4664 7343 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.