• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Gemeenten, Publieke Sector

Grootschalige woningrenovatie met aandacht voor Flora en Fauna

Maastricht - Planmatig onderhoud, na-isolatie en levensduurverlenging zijn voor Woningcorporatie Servatius in Maastricht aan de orde van de dag. Zij wil haar bewoners een goede kwaliteit en duurzaam en maatschappelijk verantwoord wonen garanderen. Met de opknapbeurt van de woningen aan de Mergelweg houdt de corporatie rekening met Flora & fauna en laat als eerste woningcorporatie in de regio zien dat ‘biodiversiteit in de stad’ ook mogelijk is bij grootschalige renovatieprojecten.

85

woningen voor mens en dier

Fijn, comfortabel en veilig wonen voor mens en dier

Alle 85 koop- en huurwoningen aan de Mergelweg in Maastricht zijn aan de buitenzijde gerenoveerd. Voordat de werkzaamheden starten, is een onderzoek uitgevoerd naar beschermde planten en dieren. Hieruit blijkt dat de woningen ook illegale bewoners heeft: vleermuizen. Alle vleermuizen en hun verblijven zijn strikt beschermd in het kader van Flora- en faunawet. Om deze wet niet te overtreden, laat de corporatie een beschermingsplan opstellen met nieuwe vleermuisvoorzieningen en een draaiboek voor de aannemer. Hiervoor is ontheffing verkregen voor de Flora- en faunawet. 

Samen met Servatius heeft Arcadis gewerkt aan de inpassing van de ecologische voorzieningen tijdens de renovatie en zijn er een groot aantal natuurmaatregelen getroffen, zoals mussenvides en vleermuisverblijven. Het bijzondere hiervan is dat een groot deel architectonisch is ingepast en daarmee niet opvallen. 

De huurders zijn in eerste instantie sceptisch. Met informatie avonden is het gelukt om draagvlak te creëren bij de bewoners om vleermuiskasten op te hangen waar dat wettelijk nodig was. Nu zijn de Maastrichtenaren trots op al die vleermuiskasten op de Mergelweg. Door de integrale aandacht voor biodiversiteit tijdens de renovatie, is het fijn, comfortabel en veilig wonen voor mens en dier. 


Bekijk ook de site van duurzaambedrijfleven.nl Energietransitie en biodiversiteit: van tegenstelling tot oplossing

Resultaten

85

woningen voor mens en dier

Vragen over dit project

Martijn Stevens

Specialist Ecologie +31 (0)6 2706 1118 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.