• Services: Facility en Property Management, Contractoplossingen, Strategische inkoop en contractadvies, Civiele Techniek, Electrotechniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Water Oplossingen, Programma- en projectmanagement, Engineering, Kostenbeheer, Cost Management
  • Sectoren: Publieke Sector, Provincies, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen

Goede en veilige doorstroming verkeer A12 naar Gouda

Gouda - De provincie Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie zijn. Daar draagt de aanleg van twee nieuwe provinciale wegen aan bij. Rondom het knooppunt Gouwe op de A12/A20 heeft de provincie Zuid-Holland met de aanleg van de N451 (extra Gouwekruising) en de N457 (Moordrechtboog) ervoor gezorgd dat het verkeer op het wegennetwerk rondom Gouda beter doorstroomt en de verkeerssituatie veiliger is.

Kwaliteit

binnen tijd en budget

100%

in control door Digitaal informatiemodel
doorstroming verkeer A12 naar Gouda

Goede en veilige doorstroming verkeer A12 naar Gouda

De nieuwe wegen worden samen de Parallelstructuur A12 genoemd. Deze twee wegen bieden het verkeer dat de A12 vanaf Den Haag naar Gouda wil rijden (en andersom) sinds eind vorig jaar een veilig en aantrekkelijk alternatief om de gevaarlijke verkeerssituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct te vermijden. Beide wegen bestaan uit twee keer twee rijstroken en in de wegen bevinden zich diverse kunstwerken, waarvan de Amaliabrug over de Gouwe, de onderdoorgang onder de A12 en twee viaducten over spoorlijnen de voornaamste zijn. 

Ambitieuze planning, veel stakeholders en technische hoogstandjes

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is Arcadis vanaf 2010 betrokken bij het contractmanagement voor de Parallelstructuur A12. Het project had een ambitieuze planning en moest worden gerealiseerd in een complexe omgeving met zowel bestaande als nieuwe infrastructuur. Ook technisch waren er een aantal flinke uitdagingen in het project. De nieuwe Amaliabrug, één van de grootste basculebruggen van Nederland, is er hier één van. De brug is gebouwd pal naast het Gouwe-aquaduct in de A12. Het inhijsen van het brugdek was een precisieklus en niet zonder zorgen. Arcadis is dan ook supertrots op dit technische hoogstandje.  

Contractmanagement voor Design, Bouw en Onderhoud

Arcadis hielp de provincie bij het schrijven van het contract, een Design, Construct & Maintain contract  op basis van de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden-geïntegreerde contracten). In het contract zijn afspraken opgenomen over ontwerp, bouw en onderhoud over een periode van 10 jaar. Daarnaast begeleidde Arcadis de aanbesteding van het project en vulde het contractmanagement en technisch management in tijdens de realisatiefase. 

De ervaren contract- en technisch managers van Arcadis hebben een belangrijke rol gespeeld in het bereiken van het behaalde hoge kwaliteitsniveau. Voor de provincie was het belangrijk om dit grote infrastructurele project binnen de geplande tijd en het beschikbare budget te realiseren. De provincie kon rekenen op een Arcadis team van specialisten dat vanaf het begin van het project gewerkt heeft met zelf ontwikkelde digitale systemen t.b.v. de contractbeheersing. Dit systeem werkt op basis van risicoanalyse, systeem gerichte contractbeheersing en het verbinden van de grote hoeveelheden informatie van zowel Provincie als opdrachtnemer. Het is een effectief instrument gebleken voor het bewaken van zowel de kwaliteitseisen als de contracteisen en het beheersen van risico’s en contractwijzigingen. 

Casestudie Impact Omgevingswet in de praktijk

Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Waddinxveen hebben dit project gekozen om met Arcadis te onderzoeken welke wijzigingen de Omgevingswet voor complexe infrastructurele projecten met zich meebrengt. Er is vooral gekeken op het vlak van participatie, ruimtelijke procedures, vergunningen en informatievoorziening. Omdat de opgedane ervaringen relevant zijn voor alle partijen die betrokken zijn bij vergelijkbare ontwikkelingen, heeft het programma „Aan de slag met de Omgevingswet‟ budget beschikbaar gesteld voor deze casestudy. De basis van het onderzoek zijn workshops waarin alle projectfasen (voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud) en verschillende thema’s aan bod zijn gekomen, zoals participatie, proces, afwegingsruimte en normeringen bij gemeentegrens-overschrijdende projecten,  integraliteit bij planvorming en vergunningen, Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), aanbesteding en contractvorming en wat te doen: voorsorteren of juist niet?  De uitkomsten zijn samengevat in een publiek rapport

Alles 100% onder controle met het digitale informatiemodel

Arcadis ontwikkelde het intelligente informatiemodel SEm (gekoppeld aan Relatics) voor het vastleggen  van de informatie over het hele project. De provincie kon realtime en 24/7 de voortgang raadplegen. Door deze transparante werkwijze kreeg de provincie inzicht in de meest risicovolle processen van het project en kon er doeltreffend project- en contractmanagement uitgevoerd worden waarin risico’s werden gemitigeerd. Hierdoor werden onnodige contractwijzigingen, zoals extra tijd en dus extra kosten vermeden. 

De provincie Zuid-Holland heeft de ervaring van dit project behouden en gedocumenteerd als voorbeeld van een succesvol project voor de toekomst. 


Resultaten

Kwaliteit

binnen tijd en budget

100%

in control door Digitaal informatiemodel

Vragen over dit project

Frank van Schaik

Contractmanager Parallelstructuur A12 +31 (0)6 2706 0750 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.