• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Aannemers, Projectontwikkelaars, Gemeenten, Publieke Sector

Erfgoed Noorderbrugtracé Maastricht

Maastricht - Met het Noorderbrugtracé verbetert de verkeersdoorstroming in Maastricht. Omdat de directe omgeving ook wordt opgeknapt, is het mogelijk om het aanwezige militaire erfgoed te ontgraven, restaureren en integreren in het nieuwe ontwerp. Het zichtbare en beleefbare erfgoed draagt bij de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en versterkt de identiteit van de stad Maastricht.

90%

besparing op onderzoek door zorgvuldige afstemming

0%

stilstand civieltechnische werkzaamheden

De integrale aanpak van archeologisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek

Vanuit militair oogpunt is de Limburgse hoofdstad door de eeuwen heen een strategisch gelegen plaats aan de Maas. Nadat fysieke bescherming met stadsmuren niet meer nodig was, is een groot deel van de historische vestingwerken en stadspoorten gesloopt om ruimte vrij te maken voor de industriële uitbreiding van de stad. Een deel van deze cultuurhistorisch waardevolle resten uit het militaire verleden van Maastricht zijn boven en onder grond bewaard gebleven en vallen binnen de planontwikkelingen van het Noorderburgtracé en het Frontenpark. 

Integrale erfgoed benadering

Omdat er sprake is van boven- en ondergronds erfgoed is een integrale benadering essentieel vanuit verschillende disciplines als archeologie, cultuur- en  bouwhistorie en bouwtechniek. Deze integrale aanpak draagt bij aan een betere bescherming van het erfgoed, versterkt de onderzoeksresultaten en geeft een passend advies voor restauratie en behoud op de korte en langere termijn. De benadering geeft ook inzicht in de risico’s voor de planuitvoering en het ontwerp. Door de onderzoeken in een vroege fase van het project uit te voeren, is een deel van het erfgoed in het toekomstige ontwerp geïntegreerd. Dit zorgt voor een bijzondere combinatie van erfgoed met moderne techniek. Zo zijn de vestingmuren en de verdedigingsgracht tussen de Hoge en Lage Fronten uitgegraven en dienen nu als recreatieve en ecologische verbinding in het Frontenpark. 

Behoud, beleven en betekenis

Voor de gemeente Maastricht draagt onze integrale aanpak bij aan de vestingvisie waarin het behoud, beleven en betekenis geven van de vestingwerken het uitgangspunt is. Het militaire erfgoed blijft behouden door het zorgvuldig ontgraven en informatie vergaren voor restauratie en consolidatie. Door vestingwerken zichtbaar te maken verhoogt het de beleefbaarheid van het erfgoed en verbetert het de kwaliteit van de leefomgeving. En door het verhaal van de vestingwerken te vertellen, krijgt dit een betekenis voor Maastricht, haar inwoners en toeristen.  

Lees hier: Artikel project Noorderbrug: Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017

Lees hier meer over cultureel erfgoed in het Noorderbrugtracé.

Integrale aanpak archeologisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek
Tijdens verleggen Noorderbrug krijgt erfgoed essentiële rol
Fundering van bastion is een van de muren in het toekomstige Frontenpark
Combinatie bouwhistorisch en archeologisch onderzoek zorgt voor behoud en restauratie
Hoge Fronten en Lage Fronten vormen toeristische en ecologische verbinding

“Het Noorderbrugproject werkt als katalysator voor het totale gebied. Het verkeer stroomt beter door, we krijgen een park terug en de oude vestinggordel is in ere hersteld. Het maakt Maastricht nog aantrekkelijker”, projectbureau Belvedère.

Resultaten

90%

besparing op onderzoek door zorgvuldige afstemming

0%

stilstand civieltechnische werkzaamheden

Vragen over dit project

Ineke de Jongh

Adviseur archeologie en erfgoed +31 (0)6 5248 8106 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.