• Services: Tunnels, Getuige deskundige, Engineering, Contractoplossingen
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Publieke Sector, Transport

Energiereductie in tunnels wordt concreet

Nederland - Energieneutraal bouwen komt snel dichterbij, ook binnen infrastructuur. Tunnels verbruiken veel energie, maar volgens een onderzoek van de TU Eindhoven zijn ook energieneutrale tunnels in de toekomst goed mogelijk. Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen (COB) maakt dit concreet in het groeiboek ‘Energiereductie in tunnels’. Het boek bundelt maatregelen voor energiereductie in tunnels.

Catalogus

technische maatregelen voor energiereductie in tunnels

<Energie

Energiereductie in tunnels

Vanuit de overheid zijn er veel initiatieven om energieneutraal te bouwen. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld staat voor de opgave om het energiegebruik met 20% te reduceren; de gemeente Den Haag gebruikt het inspiratiedocument Duurzaamheid (van het COB in samenwerking met TU Delft) om een duurzame tunnel aan te leggen en eind 2014 startte een Europees project om een catalogus samen te stellen met daarin alle beschikbare  energie reducerende maatregelen. Reden voor het COB-netwerk, waar Arcadis deel van uitmaakt, om dit moment aan te grijpen om onderzoek te doen naar energiereductie in tunnels. Het resultaat is een uitgebreid groeiboek met concrete maatregelen, zowel voor de techniek als voor het proces. 

Bij het onderzoek voor de input van de catalogus maakte het COB gebruik van twee expertteams. Eén team focuste zich op technische maatregelen voor de energiereductie in tunnels. Het andere team focuste zich op de kansen om minder energieverbruik al in de contractfase vast te leggen.  

Arcadis was secretaris voor dit project en onze experts vormden een losstaand review team om de maatregelen te toetsen. De maatregelen werden vanuit de wetenschap geverifieerd en in de praktijk getoetst via een pilot project: de A16 in Rotterdam. Voor dit project heeft Arcadis het (Ontwerp) Tracé Besluit van begin tot einde uitgevoerd. COB-participanten, andere specialisten van buiten het netwerk én belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de geformuleerde maatregelen kritisch te bekijken, feedback te leveren en nieuwe maatregelen aan te dragen. Met de feedback wordt de catalogus vervolgens verder aangescherpt. De resultaten zijn te zien op de website van het COB


Resultaten

Catalogus

technische maatregelen voor energiereductie in tunnels

<Energie

Energiereductie in tunnels

<CO2

CO2-reductie als bijvangst

Vragen over dit project

Verali von Meijenfeldt

Adviseur +31 (0)6 2706 1538 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.