• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving, Master Planning, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Engineering, Tunnels
  • Sectoren: Rijksoverheid, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Publieke Sector, Transport

De Groene Loper

Maastricht - De bereikbaarheid van Maastricht en de doorstroming op de A2 zijn dringend aan verbetering toe. Met de ontwikkeling van het plan 'De Groene Loper', pakt Projectbureau A2 Maastricht (Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen) een belangrijk verkeersknooppunt en leefomgeving kwestie in de gemeente Maastricht aan.

Minder files

Betere doorstroom op de A2

Meer groen

Parklaan voorzien van een langgerekte bomenlaan

Betere en veiligere verkeersdoorstroming.

De doorstroming van het verkeer van de A2 verbetert, tegelijkertijd neemt de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het leven in Maastricht-Oost enorm toe. Naast de gestapelde tunnel, krijgt het project ook een nieuwe verbinding met business park 'Beatrixhaven'. Verbinden van de A2 en A79 zorgen voor de herschikking van het landelijke gebied ten noorden van Maastricht. 

Dak van tunnel wordt een groene laan.

Auto’s, vrachtwagens en motoren verdwijnen onder de grond. Op het dak van de tunnel wordt een groene parklaan ingericht. Grijs wordt zo weer groen. De laan wordt doorgetrokken in noordelijke én zuidelijke richting. Het is een groen tracé dat zich als een kronkelend lint door de stad slingert: de Groene Loper. Uitgevoerd met vijftig procent minder asfalt dan in het verleden en met een prominent wandel- en fietsnetwerk.

Avenue2 Maastricht, Luchtfoto Kruisdonk
De vier tunnelbuizen zijn nu zichtbaar vanaf de fly over nabij Europaplein, Avenue2, Groene Loper, A2, N2

Gerelateerde diensten:

  • Milieueffectrapportage/Onderzoek gebouwde omgeving MER/OTB
  • Ontwerp
  • Vergunningen
  • Bestemmingsplannen

Resultaten

Minder files

Betere doorstroom op de A2

Meer groen

Parklaan voorzien van een langgerekte bomenlaan

Vragen over dit project

Merijn van Essen

Manager Gebiedsontwikkeling +31 (0)6 2706 0472 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.