• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving, Realisatie met garantie
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Gemeenten, Publieke Sector

Bodemsanering en bouwrijp maken woonwijk Kadoelen

Amsterdam - Op een voormalig fabrieksterrein in Amsterdam-Noord komt een kleine woonwijk met 50 woningen. Voordat de bouw kan beginnen op het 1,6 ha terrein, is de bodem gesaneerd en bouwrijp gemaakt met een garantie op prijs én resultaat.

50

nieuwbouw woningen

1,6 ha

gesaneerd terrein
Kadoelenweg

Woonwijk Kadoelen op gesaneerde grond

Het bouwrijp maken van het 1,6 ha grote terrein bestaat uit het slopen en asbest vrijmaken van de gebouwen, het profileren van de asbesthoudende grond en het afdekken van het gehele terrein met een leeflaag. Voordat de werkzaamheden starten, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd zoals ecologisch, milieukundig en ruimtelijk onderzoek (lucht, geluid en verkeer) en is gekeken naar de externe veiligheid. 

Op het voormalige industrieterrein hebben artiesten en kunstenaars gewoond. Naast de nodige kennis en ervaring is onze meerwaarde voor Hurks Vastgoedontwikkeling BV dat wij de juiste ingangen weten bij de betrokken instanties en daarmee besluitvorming hebben bespoedigd. Samen met de ontwikkelaar en de gemeente Amsterdam hebben we informatieavonden gehouden om alle betrokkenen vroegtijdig te informeren. Hierdoor is voldoende draagvlak gecreëerd voor de toekomstige plannen en zijn de bewoners vrijwillig vertrokken zodat  de werkzaamheden konden starten.

Resultaten

50

nieuwbouw woningen

1,6 ha

gesaneerd terrein

Garantie

op prijs en resultaat

Vragen over dit project

Feiko van Eede

Adviseur omgevingsmanagement +31 (0)6 2706 0109 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.