• Services: Bodemonderzoek en sanering, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Chemie en Life Science, Productie en Industrie

Biologische reiniging van grond voor Franse afvalverwerker

Parijs, Frankrijk - Het Franse concern onderneemt activiteiten in de sectoren water, afvalverwerking, energie en transport. Het bedrijf wil met olie verontreinigde grond procesmatig reinigen om deze te kunnen hergebruiken. Zij gebruikt hiervoor een biologisch proces.

50.000

ton herbruikbare grond per jaar

100%

Biologische reiniging

Werkwijze

Op de behandel locatie wordt de vervuilde grond in ruggen geplaatst. De grond wordt bevochtigd en belucht. Zo ontstaat er voor de aanwezige micro-organismen een optimaal milieu om de olieverontreiniging om te zetten in veilige restproducten. Door het opzetten van een goed ontwerp en juiste dimensionering van beluchting en bevochtiging voor deze ‘biopiles’ is het mogelijk om 50.000 ton vervuilde grond per jaar te reinigen.

Systeem

Het systeem regelt automatisch de beluchting. Daarnaast wordt het vochtgehalte en de beschikbaarheid van nutriënten bewaakt. Met een besturingsunit kan de status van alle belangrijke elementen in het systeem op afstand via internet worden gevolgd en geregeld.  Voor het Franse bedrijf heeft Arcadis de faciliteit voor biologische grondreiniging ontworpen en gebouwd en het personeel getraind. 

Resultaten

50.000

ton herbruikbare grond per jaar

100%

Biologische reiniging

Digital

Status kan op afstand via internet worden gevolgd en geregeld

Vragen over dit project

Geert Wijn

Specialist in-situ bodemsanering +31 (0)6 4664 7260 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.