• Services: Verkeer en Vervoer, Stedelijke Planning en Ontwerp, Master Planning
  • Sectoren: Gemeenten, Rijksoverheid, Publieke Sector

Betere ontsluiting A58 Vlissingen

Vlissingen - De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein Souburg II in Vlissingen en de toekomstige herontwikkeling van de kenniswerf zorgt voor een toename aan bedrijvigheid. Daarom moet de ontsluiting via de Poortersweg op de A58 op tijd klaar zijn. Daarnaast profiteert ook het treinstation en de Buiten- en Binnenhavens van deze ontwikkeling.

25%

meer capaciteit in spits in 2030

Bedrijventerrein en kenniswerf beter bereikbaar

De grote rotonde is ook toegankelijk voor zwaar transport en leidt het verkeer volgend jaar soepel en veilig naar het nieuwe bedrijventerrein. Het fietspad is gescheiden van de rijbanen en een fietstunnel zorgt er voor dat snel- en langzaam verkeer elkaar niet tegenkomen. Voor de weggebruiker wordt de verkeerskundige situatie duidelijker wat de veiligheid verbeterd. De ontsluiting is op tijd afgerond met een beperkte overlast tijdens de uitvoering.

Samen met gemeente en stakeholders zoals Rijkswaterstaat, Waterschap en beheerders is in de voorbereiding nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens de uitvoering in relatie tot bouwfases en afsluitingen. De implementatie van verschillende disciplines in één contract voor de aannemer zorgt voor een integrale aanpak van het project. Dit is dan ook aan de inschrijvers als onderdeel van EMVI meegegeven. Voor de gemeente heeft Arcadis het verkeerskundig VO, civieltechnisch DO en RAW-bestek met bestekstekeningen opgesteld voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Daarnaast is samen met de gemeente het volledige aanbestedingstraject verzorgd.

Rotonde en fietstunnel maken deel uit van de ontsluiting bij Vlissingen

Resultaten

25%

meer capaciteit in spits in 2030

Vragen over dit project

Pascal Feller

Teamleider stedelijke ontwikkeling +31 (0)6 5516 4352 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.