• Services: Strategie Advies, Asset management, Investeringen en Financiering, Engineering, Asset Management, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Financiële Instellingen, Projectontwikkelaars

Balanstaxaties voor a.s.r. real estate

Nederland - Jaarlijks laat a.s.r. real estate de waarde van haar beleggingsvastgoed taxeren voor een actuele marktwaarde op de balans. Met inzicht in de actuele marktwaarde voldoet a.s.r. aan de strenge richtlijnen voor jaarverslaglegging op basis van de Financial Reporting Standards (IFRS13).

1.000

balanstaxaties per jaar
Balanstaxaties voor a.s.r. real estate

Inzicht in actuele marktwaarde van de landelijk vastgoed portefeuille voor juiste jaarverslaglegging

a.s.r. real estate beheert al meer dan 125 jaar in vastgoed en beheert beleggingen in agrarische grond, woningen, winkels en kantoren voor institutionele investeerders. Zij is met circa 37.000 hectare grond de grootste private grondeigenaar van Nederland en bezit ook landgoederen en golfbanen. De bekendste landgoederen zijn De Utrecht, Bleijenbeek, Molecaten en De Groote Scheere. 

De businessline Landelijk Vastgoed van a.s.r. real estate laat Arcadis jaarlijks circa 1.000 balanstaxaties verrichten. De taxaties worden uitgevoerd volgens de internationale waarderingsstandaarden (IVS13). De taxatieobjecten bestaan uit agrarische gronden, golfbanen, landgoederen en opstallen. Op deze objecten rusten diverse contracten zoals agrarische erfpachtfinanciering, agrarische grondfinanciering, reguliere pacht en geliberaliseerde pacht. 

Om te voldoen aan alle richtlijnen voor de taxatie eisen zijn we sparringpartner. Door schaalgrootte en de landelijke dekking van onze regionaal in te zetten taxateurs met inzicht in de agrarische grondmarkt kunnen we efficiënt werken. Alle taxateurs zijn als Register Taxateur ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en voldoen hiermee aan de strikte eisen en gedragsregels die worden gesteld aan taxateurs. 

Resultaten

1.000

balanstaxaties per jaar

Vragen over dit project

Roel Pennings

Rentmeester/Register-Taxateur +31 (0)6 5073 6362 Stel mij een vraag

Wim von der Heide

Hoofd stedelijk gebied en gebiedsontwikkeling +31 (0)6 2706 0529 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.