• Services: Engineering, Civiele Techniek, Tunnels
  • Sectoren: Rijkswaterstaat, Publieke Sector

A16 verbetert bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam

Rotterdam - Dagelijks staan automobilisten lang in de file op de snelwegen A13 en A20 bij Rotterdam. Daardoor is er veel sluipverkeer op de lokale wegen. Het centrum van Rotterdam en het noordelijke deel van de Rotterdamse regio zijn daardoor niet goed bereikbaar en de kwaliteit van de leefomgeving laat te wensen over. Het gebied voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen van luchtkwaliteit en geluidhinder. Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een oplossing ontworpen om de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid van dit gebied te verbeteren; de A16, een 11 km lange nieuwe verbindingsweg tussen de A13 en de A20.

11 km

verbindingsweg tussen de A13 en de A20

Duurzaam

van ontwerp tot bouw
A16 verbetert bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam

Duurzaamheid als drijvende kracht voor ontwerp en bouw 

Duurzaamheid vormt een belangrijke ambitie voor Rijkswaterstaat, bij het ontwerpen en realiseren van de nieuwe weg. Gedurende het hele project werd specifiek aandacht gegeven aan duurzaamheid.  Er is gewerkt volgens de aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Rijkswaterstaat had al veel ideeën verzameld en kansen gecreëerd waarop Arcadis kon voortbouwen. Samen met Rijkswaterstaat is gewerkt aan de borging van duurzaamheid in zowel het ontwerp als de uitvoering van het werk. Als leidraad voor de samenwerkende partners heeft Arcadis het ‘A16 Duurzaam Kansenboek’ opgesteld. Zo dagen we aannemers en andere stakeholders uit om duurzame keuzes te blijven maken. Denk hierbij aan het aanschaffen van energiezuinige installaties of het vandaag al starten met het planten van bomen in de omgeving.  

Zowel met concrete maatregelen in het ontwerp, als met contractuele uitdagingen is er invulling gegeven aan duurzaamheid in dit project. Duurzaamheid is zo omgezet in een drijvende kracht, van ontwerp tot bouw van de A16 Rotterdam! 


De planning voor de A16 

Het multidisciplinaire team van Arcadis heeft het (Ontwerp) Tracé Besluit voor deze weg van begin tot einde uitgevoerd conform de principes van Best Value. Het resultaat is een kwalitatief goed ontwerp dat binnen de beschikbare tijd en budget kan worden gerealiseerd. Een Tracé Besluit dat de kritische juridische procedures doorstond binnen de contractuele mijlpalen. Een project dat de ambities van zowel RWS als de stad Rotterdam waar maakt. 

In juni 2016 is het Tracé Besluit voor de A16 door de Minister van Infrastructuur en Milieu ondertekend. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. In 2019 begint de bouw van de weg en in 2024 wordt de A16 opengesteld voor het verkeer. 


Bekijk ook de website van Rijkswaterstaat met een filmpje van het project in vogelvlucht A16 Rotterdam .

Resultaten

11 km

verbindingsweg tussen de A13 en de A20

Duurzaam

van ontwerp tot bouw

100%

conform principes van Best Value

Vragen over dit project

Robin van Wijnbergen

senior projectmanager +31 (0)6 2706 1485 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.