• Services: Strategisch milieuadvies
  • Sectoren: Automotive

Ford Motor Company Environmental Operating System (EOS)

Europa - Europa - Arcadis werd benaderd door Ford voor ondersteuning in de ontwikkeling en uitrol van een Environmental Operating System door heel Europa.

We gebruikten het Preventative Maintenance System van Ford als platform voor het EOS en ontwikkelden een gedetailleerde database van wettelijke vereisten en vergunningsvoorwaarden. Specifieke taken en acties kunnen hier vervolgens worden vastgelegd zodat zaken zoals banenplannen en verantwoordelijkheden kunnen worden gedefinieerd en herinneringen ingesteld om er zeker van te zijn dat deze worden uitgevoerd. 

Onderdeel van de opdracht is dat Arcadis voor Ford een driejaarlijkse nieuwsbrief naar elk afzonderlijk land stuurt met de meest recente juridische informatie en jaarlijkse audits uitvoert op de compliance en de status van de uitrol en de inzet van het EOS. 

Het systeem helpt Ford de complianceverplichtingen te beheren en nauwkeurig te volgen of aan de belangrijkste eisen wordt voldaan. Ford kan een doeltreffende planning maken. 


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.