• Engineering

Tunnelbouw en ondergrondse infrastructuur

De toenemende mobiliteitsbehoefte en de aantrekkingskracht van grote steden vragen om steeds slimmere oplossingen voor het gebruik van openbare ruimte. De aanleg en het onderhoud van tunnels en andere ondergrondse infrastructuur is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van onze economie en het verbeteren van onze leefbaarheid. Hierbij is het garanderen van de veiligheid en de beschikbaarheid de grote uitdaging van dit moment.

Evert Sonke

Technisch adviseur Infra +31 (0)6 4664 7383 Stel mij een vraag

Arcadis is partner en adviseur in alle projectfasen. Van studie, planvorming, contractvorming, ontwerp, uitvoering tot en met de exploitatie van alle mogelijke tunnel- en ondergrondse infrastructuur.

Maastunnel Rotterdam

Met ruim 20 jaar ervaring maken wij integrale ontwerpen voor onder meer zinktunnels, boortunnels, aquaducten, onderdoorgangen, en kabel- en leidingen tracé’s. Wij adviseren opdrachtgevers in zowel de publieke als private sector met behulp van slimme en actuele concepten, zoals TOTO (tunnel op tijd open), assetmanagement en bouwen in exploitatie.

Vragen over deze competentie

Evert Sonke

Technisch adviseur Infra +31 (0)6 4664 7383 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.