• Onze Sectoren

Financiële Instellingen

Verduurzaming van de economie en van locaties, die we tegelijkertijd moeten voorbereiden op de invloed van klimaatverandering. Naast een historisch uniek monetair beleid vanuit centrale banken en een voortschrijdende evolutie van digitalisering. Al met al bevinden spelers op de financiële markten zich sinds de ‘Great financial crisis’ in een zeer dynamische omgeving.

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag
Financial institutions

Verduurzaming van de economie en van locaties, die we tegelijkertijd moeten voorbereiden op de invloed van klimaatverandering

Vastgoedbeleggingen en projectontwikkeling

Traditionele verdienmodellen van banken staan onder druk. Beleggers zien het te beleggen vermogen in vastgoed en infrastructuur groeien, maar het aanbod aan projecten blijft beperkt. Tegelijkertijd verwachten aandeel- en toezichthouders dat aan verscherpte richtlijnen van ‘Environment, Social en Governance’ wordt voldaan.

Ook in perioden van hoogconjunctuur en sterk accomoderend monetair beleid is het cruciaal zeer alert en selectief te zijn in acquisitie van vastgoed en portefeuillevernieuwing. Dan blijken er óók kansen buiten de Randstad te zijn voor herpositionering van vastgoed en beleggingen.

Diepgaande kennis van een breed spectrum aan vastgoedsegmenten houdt in dat wij inzicht hebben in hoe rendementen op lange termijn te realiseren én te houden. Onze ervaring op het gebied van ontwerpen, transacties en project- en kostmanagement helpt de risk-return ratio van vastgoedprojecten en -portefeuille te optimaliseren.

Diepgaande kennis van een breed spectrum aan vastgoedsegmenten houdt in dat wij inzicht hebben in de drijfveren van rendementen op lange termijn.  Onze ervaring op het gebied van ontwerpen, financieren en management van zowel projecten als portefeuilles stelt ons in staat te bepalen hoe die rendementen aan de eisen van de verschaffers van eigen en vreemd vermogen kunnen voldoen en deze zelfs kunnen overtreffen.Vragen over deze sector

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.