• Onze Sectoren

Financiële Instellingen

Financiële instellingen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de Great Financial Crisis: een kritische opstelling van klanten, verscherpt toezicht en verzwaring van de kapitaalseisen. Daarbij is de voortschrijdende evolutie van ICT applicaties sinds 2007 in een steeds hogere versnelling geraakt: een ‘dubbele Renaissance’.

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag
Financial institutions

‘Renaissance langs twee sporen binnen de Financiële sector’

In deze nieuwe werkelijkheid staan traditionele verdienmodellen van zowel retail- als investmentbanking onder druk. Bepalend voor succes zijn een omni-channel relatie met cliënten en nog meer aandacht voor de ontwikkeling van risicogewogen activa. Inherent aan betrokkenheid bij omvangrijke financieringen is aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie.

De sterke polarisatie op de vastgoedmarkt is voor vastgoedbeleggers aanleiding zeer alert en selectief te zijn in acquisitie en portefeuillevernieuwing. Voor spelers die selectie aan specialisatie weten te koppelen ontstaan in toenemende mate kansen voor herpositionering van vastgoed en beleggingen in alternatieve sectoren.


Diepgaande kennis van een breed spectrum aan vastgoedsegmenten houdt in dat wij inzicht hebben in de drijfveren van rendementen op lange termijn.  Onze ervaring op het gebied van ontwerpen, financieren en management van zowel projecten als portefeuilles stelt ons in staat te bepalen hoe die rendementen aan de eisen van de verschaffers van eigen en vreemd vermogen kunnen voldoen en deze zelfs kunnen overtreffen.Vragen over deze sector

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.