• Onze Sectoren

Aannemers

Onze steden groeien en landschappen veranderen. We bouwen en moderniseren, innoveren en transformeren: van binnenstad tot woonwijk. Van bedrijfsterrein tot groene ruimte. En van infrastructuur tot kantoren. Zo wordt onze leefomgeving aantrekkelijker en duurzamer.

Arrèn van Tienhoven

Sectorleider Contractors +31 (0)6 5359 9589 Stel mij een vraag

Samen met de aannemer bedenken we slimme oplossingen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van complexe projecten

Aannemers spelen hierbij van oudsher een belangrijke rol. Er wordt veel van hen verwacht. De lat ligt hoger door nieuwe, complexe opgaven, eisen en verwachtingen. Zo krijgen zij te maken met de vervanging van verouderde infrastructuur om deze aan te passen aan de eisen van nu. Werken ze met een vernieuwd omgevingsmanagement die inspeelt op de omgevingswet. Hebben ze oog voor verduurzaming en energietransitie, ingegeven door klimaatverandering en eisen vanuit de omgeving. En naast het participeren in grote ontwikkelprogramma's, ondervinden aannemers een verschuiving in de markt van het bouwen van nieuwe assets naar het verbeteren van de bestaande assets. Tot slot vraagt het beheersen van grote projecten om nieuwe contract- en aanbestedingsvormen en een toenemende digitalisering.  

In deze dynamiek zoekt Arcadis naar slimme combinaties van marktkennis, lokale aanwezigheid en toonaangevende expertise. Hierbij maken we gebruik van wereldwijde knowhow van de volledige levenscyclus van activa. We bieden geïntegreerde oplossingen aan inclusief ontwerp, engineering, projectmanagement en eventueel ook de financiering en het onderhoud. 

Voor veel bouwbedrijven zijn wij een complementaire partner. Bij projecten voor het verbeteren en vernieuwen van bereikbaarheid en mobiliteit zetten we onze specialistische kennis in op het gebied van weginfra, railinfra, tunnels, viaducten, bruggen en dijken. Wij zijn betrokken bij vraagstukken als gevolg van klimaatadaptatie en energietransitie en werken mee aan waterzuiveringen, sluizen en stormvloedkeringen. Ook zijn we betrokken bij gebiedsontwikkeling, assetmanagement inclusief omgevingsmanagement en conditionering.

Vragen over deze sector

Arrèn van Tienhoven

Sectorleider Contractors +31 (0)6 5359 9589 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.