• 25 november 2020 - 25 november 2020
  • Online event

Nederland weer vol met vis

Wanneer: 25 november 2020 - 25 november 2020
Waar: Online event

Al 20 jaar werkt Nederland aan het herstel van de grote vismigratieroutes, en met succes. Denk bijvoorbeeld aan de Kier in het Haringvliet en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Dit zijn iconen voor Nederland en van internationale allure. Alle sluizen en gemalen langs de kust zijn inmiddels passeerbaar gemaakt. Beken en rivieren mogen weer stromen en worden hersteld en geschikt gemaakt voor de onderwater natuur. Soorten als paling, zalm, steur, elft, rivierprik, spiering, drie doornige stekelbaars en vele visetende vogels profiteren hiervan. En dam- en stuwverwijdering dragen bij tot een betere vismigratie en tot de verbetering van de ecologische condities van onze waterlopen. Samenwerking tussen natuurorganisaties, overheden en bedrijven is hiervoor noodzakelijk. "We moeten ons bewust zijn van de verbindende kracht van een gezonde rivier” zegt Jasper Arntz, ecoloog bij Arcadis. “Onze waterlopen staan onder druk door de vele ontwikkelingen in de nabije omgeving en die druk neemt in de toekomst verder toe. We vergeten te vaak wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt, de leefomgeving van miljoenen vissen die migreren om zich voort te planten, op zoek naar voedsel of om te overwinteren.

Het 20-jarig lustrum is reden voor een feestelijke bijeenkomst op 25 november 2020, waar we in het webinar ‘Nederland weer voor met vis’ terugblikken op successen en ‘lessons learned’, maar ook vooruitkijken. Waar staan we nu en hoe kunnen we verder voor de toekomst? Denk aan inspirerende sprekers, beeld en geluid en een discussieplatform. We hopen er met elkaar een mooie dag van te maken. Een dag waarbij we water- en natuurbeheerders, bedrijven, overheden, instituten en scholen dichterbij elkaar gaan brengen. De organisatie van het webinar is in handen van World Fish Migration Foundation, Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland.
Arcadis is trotse sponsor van dit online event. We leveren een inhoudelijke bijdrage aan de spoedcursus vismigratie als onderdeel van het programma. Ook neemt Marjan den Braber, directeur marktgroep Water, Klimaat en Landschap deel aan de paneldiscussie. Wil je meer weten over vismigratie? Meld je dan snel aan op www.volmetvis.nl 

Nederland weer vol met vis

Vragen over dit evenement

Jasper Arntz

Projectleider waterbeheer & ecologie +31 (0)6 4603 6504 Stel mij een vraag

Jasper Arntz

Projectleider waterbeheer & ecologie +31 (0)6 4603 6504 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.