• 30 juni 2020
  • Online

Actualiteitencollege Klimaatadaptatie en Maatschappelijk Vastgoed

Wanneer: 30 juni 2020
Waar: Online

Risico’s door klimaatverandering staan vaak niet op het netvlies van gemeenten, scholen en andere eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Als ze beheerders van maatschappelijk vastgoed hun portefeuille onder handen nemen, is het zinvol om meteen de kansen voor klimaatadaptatie te benutten.

Een goed gremium om hiertoe bij aan te haken zijn klimaatdialogen die op dit moment overal in Nederland plaatsvinden. De projecten die tijdens deze klimaatdialogen worden besproken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie mogelijkheden in het kader van de Impulsregeling Klimaatadaptatie van het Rijk.

Het actualiteitencollege is bedoeld voor beleids- en vastgoedprofessionals werkzaam bij gemeenten, scholen, zorgorganisaties en corporaties met maatschappelijk vastgoed in de portefeuille. Ook bedrijven actief op het gebied van maatschappelijk vastgoed zijn welkom.

Gemeenten klimaatadaptatie risicodialoog klimaatdialoog vastgoed scholen subsidie impulsregeling

Aanmelden kan hier.

Tijdens het actualiteitencollege praten we je eerst snel bij over de gang van zaken rond de klimaatdialogen:

  • Hoe zijn deze georganiseerd?
  • Wie zit daar aan tafel?
  • Welke onderwerpen komen daar aan bod?
  • Hoe gaat dat in de praktijk?

Vervolgens bespreken we de mogelijke projecten die we vanuit vastgoed aan deze tafels in kunnen brengen: 

  • Wat zijn de kaders?
  • Voorbeelden en ideeën
  • 10 tips voor succes 

Daarbij komen diverse voorbeelden uit de onderwijs-, sport-, zorg- en gemeentelijke praktijk aan de orde. Tenslotte kijken we hoe we elkaar vooruit kunnen helpen en welke zaken eventueel nog uitgezocht moeten worden.

Meer informatie vind je hier.

Vragen over dit evenement

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.