• 3 februari 2020
  • Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 Den Haag

Nationale Conferentie Circulaire Economie 2020

Wanneer: 3 februari 2020
Waar: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 Den Haag

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 3 februari 2020 de tweede editie van de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Het doel van de conferentie is om kennis en inspiratie op te doen om samen hoger op de ladder richting een Circulaire Economie te komen. De conferentie biedt een inspirerend plenair programma en ‘s middags veel niet te missen werkateliers, masterclasses en debatten.

Arcadis daagt u uit voor een debat over de top 5 uitdagingen rondom circulair inkopen en aanbesteden.

Het debat vindt plaats aan de hand van 5 stellingen. De stellingen gaan in op de top 5 Grootste Knelpunten rondom circulair inkopen/aanbesteden. Wouter Huurman, Esther Heijink en David Thelen van Arcadis zijn jullie moderators in dit debat. Experts van adviesbureau Copper8 sluiten ook aan het debat. De stellingen worden eerst kort in hun context gezet, waarna we met elkaar in gesprek gaan over oplossingsrichtingen. We zijn met een gemêleerd gezelschap, dat samen verschillende schakels in de keten vertegenwoordigt. Tijdens het debat en korte discussie zullen we gezamenlijk inzoomen en barrières blootleggen, waarna we oplossingsrichtingen en manieren zoeken hoe we elkaar in de keten kunnen helpen richting een succesvol circulair resultaat. Centraal daarbij staan het doorgronden van de knelpunten, het zien van de oplossingsrichting en het begrijpen van verschillende rollen en de afhankelijkheid van andere.

Klik op de link voor meer inzichten over een circulaire economie.

Klik op www.conferentie-ce.nl voor meer informatie over het programma en registratie.Vragen over dit evenement

Wouter Huurman

Programmaleider Circulaire Economie +31 (0)6 1129 4510 Stel mij een vraag

Wouter Huurman

Programmaleider Circulaire Economie +31 (0)6 1129 4510 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.