• 29 oktober 2019
  • Utrecht (datum is onder voorbehoud)

1-daagse cursus Projectbesluit in Omgevingswet

Wanneer: 29 oktober 2019
Waar: Utrecht (datum is onder voorbehoud)

Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Dat geldt ook voor private projecten met een publiek belang, zoals aanleg van een windmolenpark of winning van grondstoffen. Er zijn overeenkomsten met het Tracébesluit, Provinciaal Inpassingsplan en Projectplan Waterwet, maar er worden ook nieuwe eisen aan de voorbereiding gesteld. Wat betekent dat voor uw project/organisatie? 

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen initiatiefnemers Arcadis en Berghauser Pont Academy u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wij staan stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces. Deelnemers krijgen daarbij een breed inzicht in de actoren en factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van het Projectbesluit.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor:

Medewerkers van (de)centrale overheden:
  • projectleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld (snel- en spoor)wegen, waterkeringen, hoogspanningsleidingen en gebiedsontwikkeling 
  • juristen en beleidsmedewerkers die procedures rond eerder genoemde projecten voorbereiden en begeleiden 

Medewerkers van bedrijven:
  • projectontwikkelaars en adviesbureaus betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld (snel)wegen, waterkeringen, hoogspanningsleidingen en gebiedsontwikkeling

Docent 

Deze cursus wordt gegeven door mr. Ineke Noordhoek, Jurist Omgevingsrecht/planjurist bij Arcadis. Zij adviseert over juridische procedures, met name in relatie tot projecten die met een Tracébesluit, Inpassingsplan of Projectplan Waterwet worden voorbereid. Ineke kan putten uit ruime praktijkervaring ten aanzien van juridische vraagstukken die zich in de loop van dergelijke projecten kunnen voordoen. Binnen Arcadis maakt zij deel uit van het kernteam Omgevingswet en adviseert zij met name overheden over de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet.

Meer informatie

• over Arcadis & Omgevingswet: www.arcadis.com/omgevingswetNL
• over de cursus en aanmelden: www.berghauserpontacademy.nl

Vragen over dit evenement

Ineke Noordhoek

Legal consultant +31 (0)6 2706 0672 Stel mij een vraag

Ineke Noordhoek

Legal consultant +31 (0)6 2706 0672 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.