• 12 november 2019
  • Webinar

De gevolgen van klimaatverandering voor de industrie

Wanneer: 12 november 2019
Waar: Webinar

Het klimaat verandert.

Nederland spant zich in om deze verandering te temperen, dat doen we onder meer door de emissies van CO2 en methaan terug te dringen.

Een stap in de goede richting maar dat brengt de klimaatverandering niet meteen tot stilstand. We moeten ons daarom ook richten op klimaatadaptatie: hoe passen we onze maatschappij aan, aan de gevolgen van klimaatverandering. De Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen (schemabeheerder voor ISO 14001 en ISO 45001) verzorgt op 12 november a.s. een webinar Klimaatadaptatie. In deze webinar gaat Sabrina Helmyr, programmaleider Klimaatadaptatie, in op de gevolgen van klimaatverandering, de mogelijke risico’s en kansen voor bedrijfsvoering, mogelijke beheersmaatregelen en gevolgen voor uw milieumanagement systeem.

Vanuit haar rol als programmaleider Klimaatadaptatie maakt Sabrina een vertaalslag van de ruime kennis die in de watersector aanwezig is over klimaatverandering naar andere sectoren, zoals de industrie, de onderwijs en de financiële sector. Samen met haar collega’s zoekt zij naar passende maatregelen om die sectoren voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Aanmelden

Aanmelden voor de webinar kan via de website van Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen.Vragen over dit evenement

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.