• 14 maart 2019
  • Amersfoort

Themamiddag 'Inzicht in de herkomst van stoffen in oppervlaktewater'

Wanneer: 14 maart 2019
Waar: Amersfoort

Een accuraat beeld van de waterkwaliteit en de herkomst van stoffen in het oppervlaktewater is van groot belang voor de waterschappen. Zeker in het licht van de ecologische sleutelfactoren, te behalen KRW-doelstellingen en uit te voeren effectgerichte maatregelen. 

Op donderdag 14 maart 2019 delen experts van drie waterschappen hun praktijkervaringen met  herkomstberekeningen tijdens een door Arcadis georganiseerde themamiddag. Daarin staat de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer centraal. Gert van Ee (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap van Delfland) en Jannes Schenkel (Waterschap Noorderzijlvest) informeren u onder meer over de lopende projecten bij hun waterschappen en hun ervaringen met daarbij toegepaste modellen. Alle aspecten van de herkomstberekeningen die nodig zijn om uiteindelijke een afweging te kunnen maken in effectgerichte maatregelen komen daarbij aan bod, inclusief de gebruikte modellen en tools. 

Het programma biedt veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Niet alleen tijdens het inhoudelijke deel van de bijeenkomst, maar ook tijdens de inloop, lunch en borrel is het mogelijk om met elkaar ideeën en inzichten uit te wisselen.

Onderwerpen

  • Praktijkervaringen met de berekening van de herkomst van stoffen in oppervlaktewater. Bijvoorbeeld stikstof en fosfor, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, chloride en metalen.
  • Afvoerdynamiek en verblijftijd.
  • Relaties tussen ecologische sleutelfactoren 1 en 3, KRW doelen.
  • Beïnvloedbaarheid van deze stoffen in oppervlaktewater en doorrekenen van mogelijke maatregelen.
  • Scenariostudies.
  • Bruikbaarheid van gegevens voor bijvoorbeeld Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Voor wie?

Deze themamiddag is bedoeld voor experts en geïnteresseerden in waterkwaliteit die werkzaam zijn bij een waterschap. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

U kunt zich nu al aanmelden via ons aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 8 maart, in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen is tijdig aanmelden gewenst! 
Heeft u collega's voor wie deze themamiddag van belang is, dan stellen wij het op prijs als u deze informatie doorstuurt. 

Ter inspiratie de publicatie in vakblad H2O van Arjen Koomen en Arjon Buijert (beiden Arcadis): Beslissingsondersteunend model voor nutriënten maatregelen in De Stichtse Rijnlanden.

Wij kijken er naar uit u op 14 maart te ontmoeten!

Programma

12.00 - 13.00 Inloop met lunch

13.00 - 13.10 Opening door dagvoorzitter Marjan den Braber (Arcadis)

13.10 - 13.20 Introductie herkomstmodellen en waterkwaliteitstool, 
                            Arjen Koomen (Arcadis)

13.20 - 13.50 Beslissingsondersteunend model voor nutriënten maatregelen in
                            de Schermerboezem, 
                            Gert van Ee (Hoogheemraadschap Noordhollandskwartier)

13.50 - 14.24 Toepassing waterkwaliteitsmodel in beleidsadvies
                            Ronald Bakkum (Hoogheemraadschap Delfland) en Arjon Buijert (Arcadis)

14.24 - 14.50 Pauze

14.50 - 15.25 Visie op toekomstige toepassing van de tool in het operationele systeem
                            van waterschap Noorderzijlvest
                            Jannes Schenkel (Waterschap Noorderzijlvest) en Bart-Jan Vreman (Arcadis)

15.25 - 16.00 Terugblik met vragen, ideeën uitwisselen en discussie

16.00 - 17.-00 Afsluitende borrel

Vragen over dit evenement

Arjen Koomen

Adviseur Waterkwantiteit en -kwaliteit +31 (0)6 5073 6404 Stel mij een vraag

Bart-Jan Vreman

Adviseur Waterkwaliteit & Ecologie +31 (0)6 1191 6702 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.