• 1 maart 2019 - 30 april 2019
  • Nader te bepalen

Masterclass Smart Rivers

Wanneer: 1 maart 2019 - 30 april 2019
Waar: Nader te bepalen

Ruimte voor de rivier de Lek

Het rivierengebied is sterk in ontwikkeling. Denk aan de KRW-opgave, hoogwaterveiligheid, Natura2000 en het natuurnetwerk Nederland. Tegelijkertijd zien en merken we dat door klimaatverandering hoog- en laagwater elkaar in snel tempo afwisselen. Staatsbosbeheer wil tenminste 100 professionals een trainings- en opleidingstraject aanbieden, waarmee volgens het DNA van de rivier een opgave kan worden aangevlogen met goed doordachte systeemeigen ontwerpen. In het voor- en najaar van 2019 organiseert Arcadis samen met Staatsbosbeheer en LIFE de masterclass ‘Smart Rivers’. 

Platform Smart Rivers


Het Smart Rivers platform helpt bij het ontwerpen van kwalitatief hoogwaardige hoogwater-, natuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten langs de rivieren. Met systeemeigen ontwerpen spelen ze in op het karakter of ‘DNA’ van de rivier. 
De voordelen van de Smart Rivers aanpak:
Beter projectresultaat door hoogwaterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en ecologische doelstellingen te combineren.
Minder beheerproblemen en lagere kosten door het systeemeigen ontwerp.
Verhogen van het maatschappelijk draagvlak in de omgeving door een integrale aanpak.

Masterclass

De succesvolle projecten als de herinrichting van de Millingerwaard, ’t Waalse Waard en de Gamerensche Waard zijn voor Staatsbosbeheer de reden om het Smart Rivers model te verspreiden. Arcadis ontwikkelt samen met Staatsbosbeheer een lesprogramma voor het gehele werkveld. Van terreinbeheerder tot adviesbureau en van ministerie tot aannemer. 
De masterclass geeft een impuls aan de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de grote rivieren en zorgt voor versterking van de ambassadeurs Smart Rivers. 

Programma

De Masterclass is opgebouwd uit Riviertakdagen en Trajectdagen. De deelnemers kunnen ‘á la carte’ kiezen aan welke dagen ze willen deelnemen. Een minimum van twee Riviertakdagen en drie trajectdagen is vereist voor het behalen van het certificaat. De inhoud van de cursus:

  • Riviertakdagen (maart-april 2019) 

Voor de rivieren IJssel, Maas, Lek en Waal wordt een Riviertakdag georganiseerd. Een inhoudelijke expert behandelt de specifieke eigenschappen van het systeem van de betreffende riviertak. Deze sessies zijn ter voorbereiding op de Trajectdagen. 

  • Trajectdagen (mei-juni-september 2019) 

Iedere riviertak bestaat uit een aantal trajecten zoals bijvoorbeeld Bergsche Maas, Boven-IJssel en de Merwedes. Tijdens de trajectdagen worden de Smart Rivers principes toegepast op twee uitgevoerde inrichtingsprojecten. Daarnaast gaan de deelnemers in teamverband schetsontwerpen van een nieuw in te richten uiterwaard maken. 

  • Slotmanifestatie (najaar 2019)

Tijdens deze afsluiting zijn alle deelnemers welkom. De middag staat in het teken van het uitdragen van de Smart Rivers principes in toekomstige inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Experts van Arcadis en het Smart Rivers team organiseren samen de Masterclass.

Voor wie?

Heb je interesse om via de Smart Rivers aanpak de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het rivierengebied een nieuwe impuls te geven? En heb je een medior-seniors functie binnen het  traject van inrichtingsontwerp tot uitvoering. Dan is deze Masterclass geschikt voor jou.
Aangezien het aantal plekken, zijn wij helaas genoodzaakt het aantal deelnemers per organisatie beperkt te houden.

Deelname en kosten

Aan deelname van private partijen zijn kosten van € 2.500 verbonden.

Meer informatie en aanmelden

Volgt

Vragen over dit evenement

Suzanne Robert

Adviseur Watermanagement +31 (0)6 1110 1248 Stel mij een vraag

Suzanne Robert

Adviseur Watermanagement +31 (0)6 1110 1248 Stel mij een vraag