• 20 september 2018
  • Den Haag, NH Hotel in het World Trade Center

Nationale Groendag over klimaatstresstest en natuur-inclusief bouwen

Wanneer: 20 september 2018
Waar: Den Haag, NH Hotel in het World Trade Center

Dit jaar koos Nationale Groendag voor het thema Veerkrachtige Groene Stad: verduurzamen, verdichten en vergroenen. De Nationale Groendag is bedoeld voor professionals die in de openbare ruimte werkzaam zijn. De organisatie van deze editie is in handen van gemeente Den Haag, Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag. 

Arcadis verzorgt 2 deelsessies

Het middagprogramma bestaat uit parallelle deelsessies. Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontdekken de deelnemers hoe ze ambities kunnen realiseren. Arcadis levert een inhoudelijke bijdrage aan twee deelsessies.

Deelsessie Klimaatstresstest groen getoetst (volgeboekt)

Na de uitvoering van een klimaatstresstest moeten gemeenten en waterschappen aan de slag met het analyseren van de kwetsbaarheden en vervolgens met het voeren van dialogen met stakeholders om te komen tot een strategie, beleid en uitvoeringsprogramma. De stap van de stresstest is inmiddels voor iedereen wel duidelijk, maar wat moet je daarna doen om tot een goede invulling van de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te komen? 

Sprekers/begeleiders: 

  • Robert de Kort, adviseur klimaatadaptatie, Arcadis 
  • Harte Hartlief, Eco Consult.

Deelsessie Natuur-inclusief bouwen (volgeboekt)

Den Haag wil groen- en natuur-inclusief bouwen in de stad bevorderen. Hiervoor heeft de stad een puntensysteem ontwikkeld. De vraag is nu hoe dit systeem tot uitvoering wordt gebracht in de praktijk. Aan de hand van een voorbeeldproject oefenen we met het instrument. Hierbij is tevens aandacht voor de relatie met het Soortenmanagementplan Den Haag gericht op verblijfplaatsen voor beschermde soorten.

Sprekers: 

  • Irene Mulder, beleidsmedewerker stedenbouw en planologie, gemeente Den Haag
  • Esther Vogelaar, stadsecoloog, gemeente Den Haag 
  • Max Klasberg, sr. adviseur ecologie en natuurwetgeving, Arcadis

Arcadis en klimaatadaptatie

Meer informatie over de ervaring van Arcadis met klimaatadaptatie vindt u op www.arcadis.com/klimaatbestendigestad

Meer informatie over de Nationale Groendag 2018

Kijk voor meer informatie over het programma op https://www.nationalegroendag.nl/

Vragen over dit evenement

Robert de Kort

Adviseur Water en Stedelijke Ontwikkeling +31 (0)6 1590 8510 Stel mij een vraag

Max Klasberg

Senior adviseur Ecologie en Natuurwetgeving +31 (0)6 2706 0669 Stel mij een vraag