• 29 oktober 2018
  • Amersfoort, de Wagenwerkplaats

De Dag van de Stad

Wanneer: 29 oktober 2018
Waar: Amersfoort, de Wagenwerkplaats

Deze tweede editie van het congres heeft als thema 'De stad in balans.' Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? 

U kunt uw eigen programma samenstellen om te ontdekken wat u wilt weten. Arcadis levert inhoudelijke bijdragen aan drie deelcongressen.

Deelcongres De duurzame stad 

Ochtendprogramma (10.30 - 11.15 uur)
Carolien Gehrels, European Cities Director Arcadis geeft in het plenaire ochtendprogramma een preview van de uitkomsten van de Sustainable Cities Index 2018 en vertelt over de ervaringen van wereldsteden bij duurzame stedelijke ontwikkeling.

Middagprogramma (14.45 – 15.30 uur) 
Esther Sprangers, projectmanager Stadsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam en Yoeri Schenau, programmamanager 7SquareEndeavour en programmamanager Duurzaamheid bij Arcadis  gaan in één van de vier parallelle workshops in op de ervaringen, resultaten en lessen uit 7SquareEndeavour. Dit bottom-up, publiek-privaat initiatief is gericht op stapsgewijze verduurzaming van het gebied rondom het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam. Het fungeert als proeftuin voor klimaatbestendige, circulaire steden.

Locatie deelcongres De Duurzame Stad: Oude Magazijn

Meer informatie
Wilt u nu alvast meer weten over onze visie op en ervaringen met duurzame stedelijke ontwikkeling?
Download de 2016 editie van onze Sustainable Cities Index 

Deelcongres De mobiele stad

Ochtendprogramma (10.30 - 11.15 uur)

Hoe haalt u het beste voor uw stad uit uw stationsgebied?

Het stationsgebied is belangrijk voor stad, mens en economie. Steden zijn gebaat bij een ontwikkeling die meerdere doelen dient: een toekomstbestendig OV-knooppunt, een aantrekkelijke, dynamische ‘bestemming’ en een veilige verbinding tussen verschillende stadsdelen. Met werkgelegenheid en woningen voor hen voor wie mobiliteit van belang is. En horeca, ontmoetingsplekken en vergaderruimte waar het plezierig werken en ontspannen is. Liefst ook voorzieningen waar reizigers ‘en passant’ hun zaakjes kunnen regelen; boodschappen, bloemen of bankzaken. 

De stad is aan zet om deze ontwikkelingen evenwichtig in goede banen te leiden. Dat stellen Daan Klaase, Manager Planontwikkeling bij NS Stations en Martijn Duits, Adviseur Stedelijke Gebiedsontwikkeling bij Arcadis. Moderator Geert Kloppenburg daagt hen én u uit om aan de hand van praktijkcases, in sneltreinvaart te ontdekken wat maakt dat ontwikkelingen soms succesvol en soms minder succesvol zijn. Samen aan de slag dus met stationsgebieden die méér toevoegen aan onze steden.

Locatie deelcongres De Mobiele Stad: Verkeerstuin

Meer informatie
Wilt u nu alvast meer weten over onze ideeën en ervaringen m.b.t. duurzame stedelijke mobiliteit?
Download de Sustainable Cities Mobility Index 2017 
Download ons Mobility Oriented Benchmark Report 2018
Download Citizens in Motion 2018

Deelcongres De veerkrachtige stad

Ochtendprogramma (11:30 - 12:15 uur)        

Hoe brengt u investeringen in klimaatadaptatie op gang? 

Het realiseren van een klimaatbestendige stad is uitdagend, vooral het lostrekken van de daarvoor benodigde investeringen. In deze interactieve werksessie ontdekt u hoe u in uw stad investeringen kunt vergroten, stimuleren en versnellen. 

Eric Schellekens, senior adviseur klimaatadaptatie, laat u kennismaken met een in de praktijk bewezen methodiek. Steden en stakeholders gebruiken deze om zicht te krijgen op extra investeerders en op geldstromen die eerder onbenut bleven. “Investeerders voor onze projecten blijken dichterbij dan we dachten” is daarbij een veelgehoorde reactie. Ontdek hoe u extra financiering voor uw projecten kunt creëren en samen kunt toewerken naar een vitale, klimaatbestendige stad.

Locatie deelcongres De veerkrachtige stad: Circusschool

Meer informatie
Wilt u nu alvast meer weten over onze ideeën en ervaringen m.b.t. klimaatbestendige steden?
Bezoek dan www.arcadis.com/klimaatbestendigestad

Paneldiscussie duurzame verstedelijking: moderator Carolien Gehrels

Middagprogramma (14:00 – 15:45 uur) 

Ontwerpen vanuit een integrale visie

De stapeling van maatschappelijke ambities in een gebied (onder meer duurzaamheid, mobiliteit en verdichting) vraagt van alle betrokken partijen speciale aandacht. Waar loop je tegenaan en welk instrumentarium is er nodig om de gewenste duurzame verstedelijking met voldoende kwaliteit te realiseren? Aan de orde komen thema’s als financiering, samenwerking, normstelling en betrokkenheid van de burger.

Na presentaties over de Nationale OmgevingsVisie (NOVI) door Emiel Reiding en het ontwerpen vanuit een integrale visie door Ben van Berkel volgt een paneldiscussie in aanwezigheid van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren, onder leiding van moderator Carolien Gehrels, Arcadis en boegbeeld Ontwerp en Bouwplatform (OBP).

Locatie paneldiscussie: Droogcabine

Meer informatie over congres en aanmelden 

• Deelnemen is gratis 
• Aanmelden kan via https://vng.azavista.com
• Voor meer informatie over het programma https://www.dedagvandestad.nl/


Vragen over dit evenement

Carolien Gehrels

Directeur Europese steden +31 (0)6 1261 2990 Stel mij een vraag

Carolien Gehrels

Directeur Europese steden +31 (0)6 1261 2990 Stel mij een vraag