• 2 november 2017
  • Leeuwarden, WTC EXPO Leeuwarden

Deltacongres

Wanneer: 2 november 2017
Waar: Leeuwarden, WTC EXPO Leeuwarden

In het programmaonderdeel Deltaparade verzorgen Stowa en Arcadis een sessie over:

Meer samenhang en versnelling in klimaatadaptatie

Wateroverlast, droogteschade en gezondheidsklachten zetten de vraag naar klimaatbestendige steden en dorpen steeds meer kracht bij. De vele op klimaatadaptie gerichte initiatieven hebben echter niet altijd de benodigde samenhang, zijn niet altijd (kosten)effectief of stagneren bij een afnemend urgentiebesef. Ter verbetering van de effectiviteit en ter versnelling van klimaatadaptatieprojecten stellen medewerkers van gemeenten, waterschappen, STOWA, Stichting RIONED en Arcadis momenteel de ‘Handreiking Klimaatbestendigere stad’ op. Deze handreiking bevat een stappenplan ter bevordering van samenhang en structuur in de activiteiten voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied. De afstemming tussen bestuurlijke ambities, planvorming en operationele uitvoering staat hierin centraal. De toepasbaarheid van de Handreiking gaan we op waarde beproeven aan de hand van praktijkcases. Helpt u ons tijdens het Deltacongres met aanscherpen op basis van uw eigen praktijkervaringen?

O.l.v. Bert Palsma (Stowa) en Bas Bierens (Arcadis)

Meer informatie over Arcadis en aan klimaatverandering gerelateerde vraagstukken: www.arcadis.com/klimaatbestendigestad

Meer informatie over het Deltacongres en aanmelden kan op de website Deltacommissaris

Vragen over dit evenement

Bas Bierens

Senior adviseur Klimaatadaptatie +31 (0)6 5073 6783 Stel mij een vraag

Bas Bierens

Senior adviseur Klimaatadaptatie +31 (0)6 5073 6783 Stel mij een vraag