• 9 maart 2017
  • Driebergen-Zeist 10.00 - 13.00 uur

Inspiratiesessie circulair-biobased aanbesteden provinciale infrastructuur

Wanneer: 9 maart 2017
Waar: Driebergen-Zeist 10.00 - 13.00 uur

circulair/biobased aanbesteden van provinciale infrastructuur

De provincie speelt een cruciale rol ten aanzien van goede bereikbaarheid en een veilige, betrouwbare infrastructuur. Dit vraagt jaarlijks grote bijdragen voor onderhoud, aanpassing en aanvulling van het provinciale wegennet. De provincie kan daardoor nadrukkelijk richting geven aan verduurzaming van de keten die betrokken is bij de realisatie van de infrastructuur. De ondertekende Green Deal Duurzaam GWW 2.0 laat zien dat betrokken partijen samen serieus aan de slag willen om de sector duurzamer te maken. Maar hoe zorgen we er voor dat niet alleen de grote prestigieuze projecten duurzaam worden uitgevoerd, maar ook de projecten van alledag? Wat is er mogelijk en hoe pakt u dat aan? Het vraagt uitwisseling van kennis en samenwerking van onder andere technisch specialisten, duurzaamheidsadviseurs, inkopers en projectleiders.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst circulair/biobased aanbesteden van provinciale infrastructuur informeren wij u over de uitkomsten van actueel onderzoek hiernaar. Diverse deskundigen vertellen over de kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden van circulair/biobased aanbesteden van infrastructuur in combinatie met het streven naar een lage CO2- footprint. In het programma heeft u gelegenheid met vakgenoten en onze adviseurs in gesprek te gaan en kunt u gericht kennis en ervaringen uitwisselen om de sector met elkaar een stap verder brengen.

Programma

9.30 uur     Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur   Welkom door gastheer Erik van Jaarsveld, sectorleider Provincies van Arcadis

10.05 uur   Niels van Geenhuizen, Programma manager duurzaamheid bij Arcadis. 
                       De bijeenkomst sluit aan bij de verplichtingen van onder andere de Green Deal
                       Duurzaam GWW 2.0 waaraan Arcadis zich heeft verbonden. Dit vraagt actieve
                       inbreng bij het samenbrengen van partijen en kennisuitwisseling ten aanzien
                       van actuele duurzaamheidsthema’s in de sector. Als onderdeel van haar
                       MVO-beleid geeft Arcadis hiermee invulling aan haar missie Improving Quality
                       of Life. Niels geeft u een kort inkijkje in hoe Arcadis actief zichzelf en de sector
                       probeert te verduurzamen. 

10.15 uur   Martin Scherpenisse, senior strategisch inkoopadviseur van de Provincie Zeeland.
                       Vanuit de praktijk van de provincie en mede namens Tractaatweg BV vertelt
                       Martin over het aanbestedingstraject “Verdubbeling N62 Tractaatweg”. Voor
                       de verdubbeling heeft de Provincie Zeeland een aparte BV opgericht. Bij deze
                       aanbesteding via concurrentie gerichte dialoog is duurzaamheid op meerdere
                       wijze meegenomen in de EMVI, waaronder een succesvolle methodiek voor het
                      uitvragen/voorschrijven van toepassen van biobased materialen in de uitvoering
                      van het werk. 

10.45 uur  Rutger van de Ven, afstudeerder Milieukunde Saxion en Wouter Schik, Adviseur 
                      Duurzaamheid bij Arcadis
                      Rutger vertelt over zijn afstudeeronderzoek bij Arcadis naar de belangrijkste 
                      stromen bij en de CO2-footprint van drie actuele provinciale infrastructuur- 
                      projecten: N324, N34, N468. Vervolgens heeft hij gekeken hoe met andere 
                      meer circulaire/biobased materialen een lagere CO2-footprint gerealiseerd 
                      kan worden. Wouter neemt u vervolgens mee wat dit betekent voor de 
                      aanbesteding van dergelijke projecten.

11.45 uur Forumgesprek en gedachtenwisseling met deelnemers onder leiding van
                     Erick Wuestman, voorzitter Stichting Circulaire Economie en adviseur
                     circulaire economie bij KplusV met:

                     o Peter van Riswijk, strategisch beleidsmedewerker beheer en onderhoud wegen
                         Provincie Gelderland en medeopsteller Green Deal Duurzaam GWW 2.0.
                     o Reinier Trommel, projectmanager bij CROW en contactpersoon voor het
                         Infra-innovatie netwerk.
                     o Rinke Veld, commercieel directeur Struyk Verwo en betrokken bij
                         verduurzaming betonketen.
                     o Esther Heijink, adviseur Arcadis en medegrondlegger van de Aanpak
                         Duurzaam GWW. Esther was betrokken bij het opstellen van de handleiding
                         duurzaam aanbesteden bij Rijkswaterstaat en hun onderzoek naar verlaging
                         van de CO2-footprint van infrastructuurprojecten.

12.20 uur Gedachtenwisseling en lunch

Wanneer:      9 maart, van 10:00 - 13:00 uur
Waar:              Cultuur- en congrescentrum Antropia, landgoed De Reehorst Dreibergen-Zeist
                          Hoofdstraat 8 Driebergen. Antropia ligt direct naast station Driebergen-Zeist.
Aanmelden:  Stuur een e-mail naar Gaby Faulhaber.  Deelname is kosteloos.
                          Wilt u bij aanmelden aangeven of u gebruik maakt van de lunch?
                          Ook uw collega’s, voor wie deze inspiratiesessie relevant is, zijn uiteraard
                          van harte welkom.

Wij verwelkomen u graag op deze inspiratiebijeenkomst!

Erik van Jaarsveld
Sectorleider Provincies

Vragen over dit evenement

Wouter Schik

Adviseur duurzame inrichting en ontwikkeling +31 (0)6 2706 0368 Stel mij een vraag

Wouter Schik

Adviseur duurzame inrichting en ontwikkeling +31 (0)6 2706 0368 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.