You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Op dit moment bekeken

De uitdaging

Het onder de grond verborgen gif

We denken doorgaans niet veel na over de grond waarop we lopen. Maar het meeste van wat we doen, wordt onder onze straten, gebouwen en fabrieken 'vastgelegd'. De grond absorbeert en verbergt de sporen van onze activiteiten, zonder dat wij ons dit realiseren. En soms is wat het verbergt niet goed.

 • LEES MEER

  Chroom-6, of zeswaardig chroom, is een kankerverwekkende verontreiniging met een grote neiging om zich via het grondwater te verspreiden. De fabriek van onze klant, gelegen in een industriegebied in Baskenland, stond op een grote ondergrondse afzetting van chroom-6, dat zich naar een aangrenzend recreatiegebied had verspreid en dreigde een nabijgelegen water te verontreinigen. Er moest snel worden gehandeld om te voorkomen dat het beekwater met het gif verontreinigd zou raken en om de autoriteiten over het saneringsproces te informeren.

Arcadis

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Arcadis ,

Contact opnemen met Arcadis

De oplossing

Sanering van verontreiniging met chroom-6

De fabriek deed een beroep op ons GRiP® Remediation Program, dat de sanering op voorhand tegen een vaste prijs garandeert, en we zijn aan het werk gegaan.

Het eerste dat de technici van Arcadis deden, was nadenken over hoe het gevaar van het chroom-6 kon worden geneutraliseerd om een groter milieuprobleem te voorkomen. Het verwijderen van tonnen verontreinigde grond onder de fabriek was geen haalbare oplossing, dus werd een kwantitatieve risicobeoordeling uitgevoerd zodat redelijke saneringsdoelstellingen konden worden vastgesteld

 • LEES MEER

  Het oplossen van het probleem vereiste innovatie. Dit werd bereikt door de ontwikkeling van een ter plaatse toegepaste bioreinigingstechnologie, waarmee het chroom-6 werd omgezet in chroom-3, een minder schadelijke, niet-carcinogene verbinding die veel stabieler is. Dit is een echt innovatieve techniek, die aan de Baskische autoriteiten moest worden uitgelegd.

   

  De ontwikkeling ervan omvatte tests in Arcadis-laboratoria, om de meest geschikte substraten en doseringen voor elk getroffen gebied te bepalen. In een van de gebieden werd melkwei gebruikt, wat betekent dat een bijproduct van de voedingsmiddelenindustrie niet alleen de bodem reinigt, maar ook een tweede gebruiksdoel kreeg.

   

  Later werd de grondreinigingsapparatuur geïmplementeerd, die we ad hoc hebben ontworpen en geproduceerd. Gedurende een aantal maanden werden additieven geïnjecteerd om omstandigheden in de ondergrond te creëren die bevorderlijk waren voor de omzetting van het kankerverwekkende chroom in een onschadelijke verbinding, waardoor werd voorkomen dat de verontreiniging in de bodem zich zou verspreiden en uiteindelijk in het beekwater terecht zou komen.

De impact

Neutralisering van het gevaar voor het milieu

De verwachte resultaten van het reinigingsproces werden na een jaar bereikt, waarbij de concentratie chroom-6 geleidelijk daalde tot het punt dat het geen gevaar voor de volksgezondheid meer vormde.

Wij konden een ernstig milieu ongeval voorkomen dat de kwaliteit van het rivierwater en het gebruik ervan voor irrigatie en watervoorziening in gevaar zou hebben gebracht. Alleen dat al maakte het werk van een heel jaar de moeite waard.

 • LEES MEER

  Dankzij onze tussenkomst heeft onze cliënt bovendien een zware administratieve sanctie kunnen vermijden, evenals de reputatieschade die het gevolg zou zijn geweest van het toestaan van een milieuprobleem van deze omvang. Het was efficiënt, binnen het budget en iedereen won.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.