305.000

inwoners

15%

minder energieverbruik

10.500 m3

afvalwater per uur

Currently Viewing

The challenge

De afvalwatersystemen van Haarlem-Schalkwijk en Heemstede zijn aan het einde van hun technische levensduur. Om te voorkomen dat de 300.000 inwoners van het verzorgingsgebied zonder schoon, veilig en gezond water komen te zitten, wordt de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Zwanenburg uitgebreid en gerenoveerd. Arcadis werkt mee aan de oplossing.

The solution

Voor het Hoogheemraadschap ontwerpen we een duurzaam afvalwatersysteem. Dit omvat onder meer de nieuwbouw van twee afvalwatertransportgemalen, twee persleidingen tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg, en een slibtransportleiding van AWZI Zwanenburg naar AWZI Haarlem-Waarderpolder. In de verkenningsfase stelden we de duurzaamheidsmaatregelen vast tijdens sessies met stakeholders. Deze duurzaamheidsmaatregelen werkten in de ontwerpfase uit en zorgen ervoor dat het energieverbruik voor het zuiveren van afvalwater met 15 procent afneemt.

  • LEES MEER

    Het ontwerp van de nieuwbouw van de gemalen Heemstede en Haarlem-Schalkwijk en de renovatie en uitbreiding van de AWZI Zwanenburg gebeurt volledig in 3D. Dit maakt de samenwerking en communicatie tussen de verschillende stakeholders gemakkelijker. Alle kennis en informatie die in de loop van het project is opgedaan, blijft beschikbaar in het BIM- en 3D-model tijdens het gebruik van de installatie. Hierdoor kan het Hoogheemraadschap het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren. Na het ontwerp wordt het project aanbesteed en ondersteunt Arcadis het Hoogheemraadschap bij de uitvoering.

The impact

Na de oplevering van het nieuwe afvalwatersysteem is de installatie van Zwanenburg tien jaar lang vrij van groot onderhoud en voldoet het aan alle gebruiks- en beheereisen. Daardoor kan de AWZI al het afvalwater dat uit dit cluster komt verwerken. Dit is zo’n 10.500 kubieke meter afvalwater per uur. Met dit nieuwe systeem zijn de ruim 300.000 inwoners van de regio weer voor lange tijd verzekerd van schoon en veilig water.

  • LEES MEER

    Het project werd tijdens Infratech 2019 uitgeroepen tot parelproject van Duurzaam GWW. Dit is een ‘Green Deal’ die is ondertekend door opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus uit de spoor-, grond-, weg- en waterbouwsector. Hierin beloven zij zich in te zetten voor de duurzaamheid binnen de sector.


Used capabilities

Profielfoto van Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Not done reading?
This also might be interesting for you

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office