You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

40

bruggen

Currently Viewing

Uitdaging

De opdracht omvat de studie voor de vernieuwing van een veertigtal bruggen. De bruggen zijn in slechte toestand en prioritair aan vervanging toe. Ze liggen verspreid over Vlaanderen en over twee beheerders: Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg. Het doel is om de bruggen tegen 2030 te vervangen door middel van één of twee PPS-projecten. Veiligheid is hierbij de belangrijkste prioriteit.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden: een brug is niet zomaar een brug. Ze moet passen in het landschap en in de omgeving. Het element is beeldbepalend in het landschap. Om te grote versnippering in het landschap te voorkomen, moeten de randvoorwaarden voor herkenbaarheid, inpasbaarheid worden opgenomen in het Programma van Eisen.

Oplossing

Alles start bij een capabel, flexibel team. Een echte Bruggenbouwer. Voor dit project werkt Arcadis samen met Tractebel en SBE in een tijdelijke maatschap (TM).

We werken transparant en op een budgetgestuurde manier. Alle kansen en risico worden bekeken op vele vlakken: communicatie, participatie, procedure en PPS-wetgeving.

De procesplanning die we voorstellen bevat de nodige mijlpalen die continu als monitoring dienen, en ook SCRUM-sprints waarbinnen we op korte termijn met een zeer wendbaar team aan subdoelen werken.

De effectieve integratie in de omgeving is de kers op de taart. Per type brug gaan we op zoek naar de juiste kansen die daarbij aansluiten. Zo kan dit een heel ander verhaal geven voor bijvoorbeeld een brug over een autosnelweg versus een brug over een bevaarbare waterloop.

Impact

De 40 bruggen zullen transformeren in infrastructuur die verschilt van brug tot brug. Ze worden individueel aangepakt om de veiligheid en de inpasbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Maar één ding hebben ze gemeenschappelijk: ze zullen allemaal toekomstbestendig zijn voor de komende 100 jaar.

De vernieuwde bruggen verhogen de veiligheid voor de weggebruiker, zowel op als rond de brug. Ze zullen duurzaam zijn, onderhoudsvriendelijk en goed leesbaar voor het verkeer.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.