You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

8 m

maximale waterstand

38 m

doorvaartbreedte

90° - 180°

rotatievermogen

Currently Viewing

Uitdaging

De opwarming van het klimaat maakt onze kustregio kwetsbaar. Vooral kusthavens lopen steeds groter risico op overstroming tijdens zware stormvloeden. Om de kust en het hinterland hier in de toekomst beter tegen te beschermen, keurde de Vlaamse Regering in 2011 het Masterplan Kustveiligheid goed. Dit masterplan omvat onder meer de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer. Deze zal Nieuwpoort en omgeving beschermen tegen waterstanden tot 8 meter.

Oplossing

In normale, rustige omstandigheden mag de stormvloedkering geen hinder veroorzaken voor het scheepsvaartverkeer. Daarom werd gekozen voor een beweegbare constructie met een doorvaartbreedte van 38 meter, die in parkeerstand op de bodem ligt. Bij voorspeld zwaar stormweer wordt de kering 90 graden geroteerd zodat de havengeul en het achterliggende havenland beschermd zijn. Op dat moment houdt de stormvloedkering grote hoeveelheden water tegen die een enorme kracht uitoefenen op de constructie. In de landhoofden worden grote zijdelingse kokers gebouwd (omloopriolen). Deze kunnen extra debieten verwerken waardoor de stroomsnelheid bij springtij onder de 3 knopen blijft en de impact voor de pleziervaart beperkt is. Arcadis werkte het detailontwerp, uitvoeringsontwerp en het architecturaal ontwerp uit voor de stormvloedkering en verzorgde de aanbestedingsdossiers. Ook naar het verdere onderhoud en de duurzaamheid van de constructie toe, voerde Arcadis de nodige studies uit.

  • LEES MEER

    De stormvloedkering heeft aan beide zijden een bewegingsmechanisme die de kering in één vloeiende beweging van parkeerstand tot kerende stand (90°) of onderhoudsstand (180°) kan roteren. Zelfs wanneer maar één van beide mechanismen in werking is, is de capaciteit voldoende groot om de rotatie uit te voeren. Het sluitingspeil is vastgelegd op +6m TAW (het peil bij hoogwater is 5 meter TAW) en elk jaar zal er één proefsluiting plaatsvinden. Had de stormvloedkering er al gestaan, dan had ze de voorbije 5 jaar ca. 3 keer in werking getreden.

Impact

In recente studies wordt aangenomen dat het zeeniveau tegen 2100 met 3 meter zal stijgen. De Vlaamse overheid neemt daarom verschillende maatregelen om de kust en haar inwoners te beschermen. De stormvloedkering in Nieuwpoort maakt deel uit van het masterplan en verhindert overstromingen vanuit de zee tot 8 meter. De werken starten in het najaar van 2021 en lopen door tot 2023.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.