You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

De aarde warmt op met veranderende klimaten tot gevolg. Dat merken we nu al aan de warmere en drogere zomers of de onstuimige onweersbuien die onze straten blank zetten. Ook de zeespiegel stijgt door de smeltende ijskappen en de kans is zelfs reëel dat deze sneller zal stijgen dan tien jaar geleden werd aangenomen. Onze Belgische kust en het achterliggende gebied zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft te maken met de bebouwing, de lage ligging en de manier waarop we dat gebied gebruiken. Hevigere stormen en de stijgende zeespiegel zetten de kustbescherming steeds meer onder druk. De toegankelijkheid van de kusthavens komt in het gedrang en ook het hinterland wordt met problemen geconfronteerd. Zo zal de afwatering naar de Noordzee moeilijker verlopen en zullen de polders verder verzilten.

Oplossing

De Vlaamse overheid werkt al aan de kustbescherming via het ‘Masterplan Kustveiligheid’ dat sinds 2011 in alle kustgemeenten in uitvoering is en onze kustregio moet beschermen tot 2050. Recente studies tonen aan dat de zeespiegel sneller zal stijgen en dat de voorziene maatregelen niet meer zullen volstaan om de volledige kust ook na 2050 te beveiligen tegen overstromingen.

  • LEES MEER

    Daarom werkt de overheid nu ook aan een langeretermijnvisie tot 2100: het project Kustvisie. Dit plan houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 300 cm, daar waar het masterplan slechts 80 cm in rekening neemt. Arcadis en Ecorys zijn aangesteld om mee verschillende scenario's en planalternatieven uit te werken waarbij we ook de effecten op natuur en omgeving en de financiële gevolgen onderzoeken. Dit project zal onder andere ook bepalen waar de toekomstige kustlijn komt te liggen, hoeveel ruimte er nodig is om hier een kustbescherming te realiseren, via welke soort maatregelen dit kan gebeuren, en hoe we win-winsituaties kunnen creëren voor zowel de economie (recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw, visserij …) als de natuur.

Impact

Met het project Kustvisie beschermen we onze kust, zijn inwoners en de natuur ook na 2050 tegen overstromingen en stormen uit zee. Nog steeds ontwikkelen zich elke dag nieuwe inzichten over de klimaatverandering en de effecten hiervan op onze aarde. Oplossingen moeten dus mee kunnen evolueren met de ontwikkelingen die zich voordoen. Met dit project creëren we maatregelen die flexibel, adaptief en robuust zijn om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen extreme klimaatveranderingen in de toekomst.  

  • LEES MEER

    Vanuit ons kantoor in Gent werken we aan dit project met een team van ingenieurs, hydro-geologen, ecologen, klimatologen, offshore mer-deskundigen, bio-ingenieurs, ruimtelijke planners en ontwerpers en landschapsarchitecten.


Toegepaste diensten

Meer lezen?
Ook dit kan interessant zijn voor u

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.