You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

20

alternatieven onderzocht

2e

grootste haven van België

Currently Viewing

Uitdaging

De haven in Zeebrugge is de op één na grootste haven van België en een belangrijke Europese economische speler. Maar de huidige situatie maakt de haven kwetsbaar. De Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de achterhaven.  Een tweede toegang stelt de economische toekomst van de haven veilig. Naast de noodzakelijke economische ontwikkeling, bekijkt dit project ook de verbetering van de leef- en milieukwaliteit en de mobiliteit rondom de haven.

Oplossing

Arcadis onderzocht de voorbije jaren in opdracht van de Vlaamse overheid meer dan 20 mogelijke combinaties om te komen tot één inrichtingsalternatief voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Alle alternatieven werden getoetst aan verschillende criteria, zoals nautische toegankelijkheid, technische uitvoerbaarheid, milieu-impact, mobiliteitsimpact, kosten-baten en leefbaarheid.

Specifiek stond Arcadis in voor de projectonderzoeksnota, het project- en procesmanagement, milieueffectrapportage (met gekalibreerd grondwatermodel, in samenwerking met IMDC), maatschappelijke kosten-batenanalyse, leefbaarheidsplan, mobiliteitsstudie en energie(studie) met aandacht voor wind- of zonne-energie.

In dit hele proces werden het stadsbestuur, de Port of Antwerp-Bruges en de inwoners en bedrijven in Zeebrugge actief betrokken en konden ze hun ideeën geven.

 • LEES MEER

  Gekozen alternatief

   

  De Vlaamse overheid koos voor een nieuwe sluis die zuidelijk op de Visartsite komt te liggen en een tweede toegang vormt tot de achterhaven. Dit gaat samen met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Nx (de N-weg moet nog een nummer krijgen). Deze wordt deels ondertunneld om het havenverkeer en het doorgaand verkeer te scheiden van het lokale verkeer. Bovenop komt een groen bermlandschap en de nodige lijnfaciliteiten zoals fiets- en wandelpaden. 

   

  Arcadis gaat dit inrichtingsalternatief mee verder in detail uitwerken nadat inwoners, bedrijven en de stakeholders input hebben kunnen geven voor de concrete invulling van de leefbaarheidsmaatregelen (speelelementen, buurtplekken, uitkijktorens…).

   

  Lees meer over de keuze van het inrichtingsalternatief op www.nieuwesluiszeebrugge.be of bekijk hier de video.

Impact

Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge koppelt grote infrastructuurwerken aan leefbaarheidsmaatregelen die uiteindelijk de hele omgeving zullen opwaarderen. Zeebrugge is een logistieke draaischijf, de nieuwe sluis is noodzakelijk voor de groei van de economische activiteiten in de regio en de rest van Vlaanderen.

Naast welvaart spelen ook bereikbaarheid en leefbaarheid een zeer belangrijke rol in dit project. De nieuwe verbindingsweg zal de lokale wegen en woonkernen van Zeebrugge ontlasten en veiliger maken. Dankzij de verschillende participatiemomenten kunnen inwoners en bedrijven ideeën aanbrengen om hun woon-, werk-, en leefomgeving te verbeteren.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.