Currently Viewing

Uitdaging

De N60 werd in de jaren ’90 door de Vlaamse Overheid aangeduid als ‘missing link’. De weg verbindt Gent met Wallonië, maar loopt ter hoogte van Ronse dwars door het centrum van de stad. Dat heeft een zware impact op de verkeersveiligheid en leefbaarheid waardoor er verschillende alternatieven onderzocht werden.

Oplossing

Studieteam RondRonse, een integrale samenwerking tussen Arcadis en Tractebel, staat sinds 2018 in voor een uitgebreide onderzoeks- en participatiefase in opdracht van De Werkvennootschap. Uit de vele onderzochte alternatieven is nu een overtuigend alternatief gekozen.

Een geboorde tunnel van meer dan 2 kilometer onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen biedt een oplossing voor de primaire noord-zuidverbinding N60. Vanaf de kruising met N36 verloopt het tracé verder bovengronds richting het zuiden. De bijkomende oost-westverbinding start ter hoogte van deze aansluiting, vlak ten noorden van de taalgrens.

De centrale boortunnel zorgt voor een maximale scheiding van lokaal en doorgaand verkeer, afname reistijd en minder verkeer door de stad Ronse. Daarnaast wordt de zuidelijke rand van Ronse op een kwalitatieve manier ontsloten, zowel voor fietsers als gemotoriseerd verkeer.

Dit gekozen alternatief – het zogenaamde “Plusalternatief G4” - stamt nog uit een vorig GRUP-proces uit 2015 maar werd door het studieteam Tractebel-Arcadis binnen de Werkvennootschap (DWV) verder gefinetuned, rekening houdend met enkele vernieuwde uitgangspunten en onderzoeken.

Impact

Met Rond Ronse zoeken we niet alleen naar een duurzame mobiliteitsoplossing, we bekijken ook hoe een nieuwe wegverbinding een positieve stimulans kan betekenen naar een betere leefbaarheid, verdere uitbouw van trage wegen en fietsverbindingen, versterking van bosgordels en natuur met respect voor erfgoed, en een opwaardering van het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen.

Ook natuur en landschap vormen een belangrijk onderdeel van dit project, waaronder de versterking van landschap en erfgoed met optimaal behoud van landbouw en de uitbreiding van natuur- en bosgebieden. De Europese Natura 2000-doelen voor de regio focussen op het herstel en het versterken van Kluisberg-Koppenberg-Muziekberg. Om die bebossing mogelijk te maken ligt nu een scenario voor.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.