You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

De Limburgse Noord-Zuidverbinding (N74/N715) is een stroeve verbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Wie ze neemt staat vaak in de file door ongevallen of door stilstaand verkeer in het centrum van Houthalen-Helchteren. Inwoners van deze gemeente worden dagelijks geconfronteerd met zwaar verkeer voor hun deur en fietsers voelen er zich niet veilig. Al sinds 1975 wordt er gezocht naar een oplossing.

Oplossing

Studiebureaus Arcadis en Tractebel, die samen deel uitmaken van het consortium ‘Studio NZL’, leiden in opdracht van De Werkvennootschap zowel de onderzoeks-, de uitwerkings- als de uitvoeringsfase van het Complex Project Noord-Zuid Limburg.

Dit houdt in dat we met alle betrokken partijen verschillende aspecten onder de loep nemen, zoals mobiliteit, leefbaarheid, milieu en open ruimte, veiligheid en lokale economie om de integrale leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te optimaliseren. Ook de kansen voor natuur, landbouw, recreatie, bedrijvigheid en kernversterking worden in beeld gebracht. In onze manier van werken staat open communicatie en participatie met alle stakeholders voorop. Alleen zo komen we tot een gedragen oplossing voor één van de belangrijkste projecten in Limburg.

In 2024 keurde de Vlaamse regering het Ontwerp Projectbesluit NZL – Fase 1 goed. Dit omvat onder meer de aanleg van twee nieuwe tunnels en betere aansluitingen met de E314 en lokale wegen, alsook de bouw van verschillende fietsbruggen. De natuur krijgt ook een boost met het ecoduct in Houthalen-Helchteren en meerdere ecopassages in de valleigebieden om de biodiversiteit te beschermen. 

  • OVER STUDIO NZL

    Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, het ontwerpbureau Maat-Ontwerpers en het architectenbureau 51N4E.

Impact

De Noord-Zuidverbinding in Limburg is meer dan een complex mobiliteitsproject voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ook het centrum van de gemeente Houthalen-Helchteren moet weer leefbaar worden. In 2019 werd één missie en negen ambities opgesteld. Deze komen erop neer dat het complex project Noord-Zuid Limburg bouwt aan een sterke en aantrekkelijke regio met duurzame mobiliteit en ruimte. Dit omvat economische ondersteuning, verbetering van regionaal openbaar vervoer, fietsnetwerken, kernversterking, natuurbehoud en recreatie.

In 2026 gaan de werken voor Fase 1 van start. 


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.