You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

18

om te bouwen op- en afritten

>22 km

nieuwe fietsinfrastructuur

>30 km

nieuwe wegenis

Currently Viewing

Uitdaging

Het verkeer op de R4 tussen Gent en Zelzate wordt gestremd door talrijke kruispunten met verkeerslichten en is op vele plaatsen onveilig voor zwakke weggebruikers. Door de huidige situatie passeert er ook te veel zwaar verkeer in omliggende woonstraten, wat grote druk zet op de leefbaarheid. De R4 moet beter uitgerust worden om haar functie als ringweg te vervullen en om een vlotte verbinding te garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17 en de havenbedrijven. De Vlaamse overheid investeert daarom in deze missing link in het Vlaamse wegennetwerk.

Oplossing

In opdracht van de Werkvennootschap leiden Arcadis en partner SBE dit complexe project in goede banen. Het R4WO-project is onderverdeeld in twee grote fases:

 • 4 Quick Wins (knooppunt Euro-Silo en 3 fietsbruggen) die momenteel in uitvoering zijn;
 • 14 overige knooppunten die tussen 2022 en 2027 worden uitgevoerd.
 • LEES MEER

  Turboverkeersplein

  De omvorming van het kruispunt Euro-Silo op de R4 in Oostakker tot een turboverkeersplein is één van de 4 Quick Wins. Een turboverkeersplein lijkt op een rotonde, met aparte rijstroken voor elke rijrichting. Voertuigen moeten al voor de rotonde voorsorteren. De slimme verkeerslichten werken volgens het principe van een groene golf zodat bestuurders vlot kunnen doorrijden. Op die manier dalen de wachttijden aanzienlijk en zal het verkeer dat uit verschillende richtingen komt, elkaar niet meer hinderen. De turborotonde is een ontwerp van Arcadis – SBE en wordt gebouwd om het fileprobleem op het Euro-Silo knooppunt aan te pakken. Ook de fietssnelweg ernaast wordt vernieuwd, verbreed tot 4m en verlengd met 1,8 km.

   

  Naast de turborotonde maken ook 3 fietsbruggen over de R4 West deel uit van de Quick Wins. Deze bruggen worden gebouwd met het oog op de evolutie naar duurzamer vervoer, ook wel de ‘modal shift’ genoemd. Die moet de Vlaming overtuigen om zoveel mogelijk de fiets te nemen.

   

  Voor de uitvoering van de overige 14 knooppunten van de R4WO sluit De Werkvennootschap een DBFM-overeenkomst af met een private aannemer. Een DBFM is een publiek-private samenwerkingsovereenkomst die het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het onderhoud omvat.

Impact

Het R4WO-project vermindert het aantal op- en afritten waardoor het auto- én fietsverkeer veiliger en vlotter kan doorstromen. Dit zorgt ervoor dat het verkeer beter gestuurd kan worden en dat zwaar verkeer uit de woonkernen blijft. Op die manier wordt het weer aangenaam wonen en leven in de kanaalzone. Over en onder de R4 zal de aanleg van verschillende bruggen en tunnels ervoor zorgen dat de woonkernen op een veilige manier bereikbaar blijven.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.