You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

>100.000

voertuigen per jaar

88 ha

meer groenruimte

60

ecologische verbindingen

Currently Viewing

Uitdaging

De Ring rond Brussel (R0) is een belangrijke verkeersader voor het woon-werkverkeer naar de Belgische hoofdstad maar ook voor doorgaand verkeer. De Ring werd echter ontworpen voor het verkeer van de vorige eeuw met weinig aandacht voor de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer, zonder rekening te houden met bestaande ruimtelijke, functionele en ecologische relaties. Ongelukken op de Ring leiden vrijwel meteen tot een grootschalig verkeersinfarct in de volledige regio. Aanpassingen aan de noden van vandaag zijn noodzakelijk.

Oplossing

In 2022 presenteerde De Werkvennootschap via het programma ‘Werken aan de Ring’ haar vernieuwde herinrichtingsplannen, met als belangrijkste ingreep de parallelstructuur in de zone Zaventem om het doorgaand verkeerd te scheiden van het lokaal verkeer. In de zone Wemmel worden de op- en afritten aangepakt voor een betere doorstroming en om het sluipverkeer in de woonkernen tegen te gaan. Dit plan werd gemaakt in samenspraak met de omwonenden en andere belanghebbenden via een intensief participatietraject.

Ook de zogenaamde ‘flankerende’ infrastructuur, zoals vrije busbanen voor de Ringtrambus, de vernieuwde op- en afritten, de fietssnelwegen, fietsbruggen en Hoppingpunten zal de Brusselse rand beter verbinden met de hoofdstad.

Onder de noemer ‘MoVeR0’ slaan Arcadis,Sweco en onderaannemers Frank Van Hulle, Zwarts & Jansma en Cluster de handen in elkaar. We begeleiden De Werkvennootschap vanaf het studiewerk tot en met de oplevering van het noordelijk deel van de Ring. Op basis van studies, verkeerscijfers en andere data maken we een technisch ontwerp (voor wegen, kunstwerken en andere infrastructuur) om het verkeer en de omgeving vlotter, veiliger en groener te maken.

  • LEES MEER

    Daarnaast geven we advies bij aanbesteding, ondersteuning bij het stakeholdermanagement en de communicatie. Overleg met lokale belanghebbenden zoals voetgangers- en fietsersbewegingen, omliggende gemeenten en hun bewoners en openbaar vervoersmaatschappijen, zijn cruciaal in het hele traject.

Impact

De R0, als kloppend hart van het Belgische én Europese wegennetwerk, is een belangrijk economisch knooppunt waar mensen dagelijks passeren op weg naar hun werk en een belangrijke as voor internationaal vrachtverkeer. Jaarlijks gaat het om meer dan 100.000 voertuigen. De herinrichting blaast de Ring nieuw leven in en maakt Brussel klaar voor het verkeer van morgen.

De geplande veranderingen vergroten de leefbaarheid voor de inwoners van de Vlaamse Rand aangezien de nieuwe Ring minder ruimte zal innemen dan vandaag. Maar liefst 88 hectare ruimte komt vrij en er zullen meer dan 60 ecologische verbinden langs, over en onder de R0 worden gebouwd.

Ook het klimaatadaptieve aspect is sterk aanwezig. Acht ingekokerde waterlopen worden opnieuw opengelegd. Door verschillende herbestemmingen wordt het open ruimtenetwerk in en rond de R0 versterkt. Met duizenden kubieke meters extra waterbuffercapaciteit is de omgeving beter beschermd bij hevige regenval.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.