2de

grootste haven van België

10

varianten onderzocht

Currently Viewing

Uitdaging

De haven van Zeebrugge is de op één na grootste haven van België en een belangrijke Europese speler. Maar de huidige situatie maakt de haven kwetsbaar; de Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de achterhaven. Bij een probleem of een onderhoud aan deze sluis ligt de hele haven lam. De doelstelling van dit complexe project is dan ook het verbeteren en het blijven garanderen van de nautische toegankelijkheid. Naast economische ontwikkeling houdt dit project ook rekening met de noodzakelijke verbetering van de leefkwaliteit, de milieukwaliteit en de mobiliteit rondom de haven.

Oplossing

Omdat de huidige Visartsluis (uit 1904) niet meer voldoet aan de noden van de hedendaagse scheepvaart is de Vandammesluis (1984) vandaag de enige toegang tot de achterhaven. De Vlaamse overheid, Afdeling Maritieme Toegang liet Arcadis zes alternatieven (met in totaal tien varianten) onderzoeken voor de inplanting van een nieuwe zeesluis en vergeleek deze met een scenario waarin geen tweede sluis werd gebouwd. We focusten hierbij vooral op de strategische milieubeoordeling en maatschappelijke kosten-batenanalyse.

 • LEES MEER

  Op basis van de resultaten van ons onderzoek, koos de Vlaamse overheid voor het bouwen van een nieuwe sluis op de huidige locatie van de Visartssluis. Dit hangt samen met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Nx, met een tunnel onder de site voor zwaar transport- en doorgaand verkeer, en de nodige lijnfaciliteiten zoals openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden. Dit zal de lokale wegen en woonkernen van Zeebrugge ontlasten en veiliger maken.

   

  Doordat Arcadis de omgeving, de gevoeligheden en de gemaakte keuzes in dit dossier perfect kent, zijn we aangeduid als ideale partner voor de verdere uitwerking van dit project. We staan in voor de projectonderzoeksnota, synthesenota, projectbesluit, het project- en procesmanagement, milieueffectrapportage (met gekalibreerd grondwatermodel, in samenwerking met IMDC), maatschappelijke kosten-batenanalyse, leefbaarheidsplan, mobiliteitsstudie en energie(studie) met aandacht voor wind- of zonne-energie.

   

  Dit doen we binnen een consortium met Tractebel. Connect is aangesteld als participatiemanager en is verantwoordelijk voor de communicatie samen met An Luyten. Consult Supply zal omliggende bedrijven begeleiden.

Impact

Zeebrugge is een logistieke draaischijf, met dit complexe project halen we al het potentieel uit de haven om ook in de toekomst een blijvende economische motor te zijn voor zowel de regionale als de Vlaamse economie. Daarnaast verbetert dit project ook de mobiliteit en leefbaarheid van Zeebrugge waarbij alle ‘buren’ van de haven gehoord zullen worden.


Toegepaste diensten

Meer lezen?
Ook dit kan interessant zijn voor u

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy