You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

De gewestweg N8 is één van de negen N-wegen die Brussel met onze landsgrenzen verbindt. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt hoe de verbindingsweg er in de toekomst moet uitzien en splitste het tracé op in deelprojecten. Het stuk tussen Oudenaarde en Horebeke is aan vervanging toe. Het huidige wegbeeld toont verschillende veiligheidsrisco’s; er zijn veel bochten, de fietspaden zijn te smal en er zijn te weinig oversteekplaatsen. Voor het ontwerpproces vraagt AWV om een sterke digitale aanpak met OTL -Object Type Library- conforme projectdata. Hiermee kunnen alle deelprojecten beter op elkaar afgestemd worden en is er een veel efficiëntere opvolging mogelijk van start tot oplevering en het onderhoud nadien.

Oplossing

Arcadis onderzoekt voor AWV het deelproject tussen Oudenaarde en Horebeke dat zich over 5,5 km uitstrekt. De huidige smalle en aanliggende fietspaden vervangen we door vrijliggende fietspaden aan weerszijden met elk een breedte van 1,75m. Daarnaast worden veilige oversteekpunten voor voetgangers en fietsers voorzien. De bochten op het tracé richten we veiliger in en we bekijken of de S-bocht tussen Eikenberg en Holleweg meer vloeiend gemaakt kan worden. Omdat dit stuk van de N8 onderdeel is van het uitzonderlijk vervoersnet, voorzien we twee rijstroken van 3,25 meter zodat ze samen 6,5 meter tellen – een randvoorwaarde voor het uitzonderlijk vervoer.

Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, versterken we waar mogelijk de houtkanten en biologisch waardevolle gebieden. Er worden extra bufferbekkens aangelegd en de grachten worden herbekeken en eventueel verruimd.

Wat betreft de randinfrastructuur: we voorzien meer comfort voor pendelaars door de bushaltes in de zone 70 een bushaltehaven te geven. Op die manier hindert de bus ook het doorstromend verkeer niet bij het oppikken van passagiers.

Aanleveren van OTL-conforme projectdata
Elke oplossing hierboven beschreven, heeft specifieke eigenschappen. Denk aan materiaal en afmetingen, kosten en duurzaamheidsprestaties, maar ook de opbouw van de infrastructuren zelf. Al deze specifiek objectinformatie is verzameld in een Object Type Library, een gemeenschappelijke digitale taal voor infrastructuurwerken. Op vraag van AWV hebben we onze 3D-modellen volledig conform de OTL gebouwd, waardoor deze voor alle partijen gemakkelijk toegankelijk zijn en uniform met andere projecten van de klant.

Op wereldwijd niveau bouwden we een semantiek en ontologie op waarop elk ontworpen project zal gestructureerd worden. Deze ontwikkeling houdt zowel rekening met de lokale informatiebehoeften, zoals de informatievereisten van AWV, als de gebruiksvriendelijkheid voor onze medewerkers die de projecten ontwerpen en de informatiemodellen opbouwen. Met dit innovatieve traject kunnen we onze dienstverlening naar klanten verbeteren en hen nog betere begeleiden in hun digitale ambities.

Impact

De plannen voor de herinrichting Oudenaarde – Horebeke focussen op meer verkeersveiligheid en comfort voor alle weggebruikers. Met de nieuwe maatregelen wordt ook de hinder voor omwonenden flink beperkt.

Dankzij de volledig digitale synchronisatie met de OTL, evolueren AWV en haar partners naar een innovatieve datagedreven sector. Door deze uniforme manier van informatie uitwisselen, verbetert de communicatie tussen alle projectpartners en dus ook de projectkwaliteit. Bijgevolg kunnen ze steunen op up-to-date, volledige, gestandaardiseerde en betrouwbare informatie over alle objecten op het terrein tijdens de bouw, het beheer en onderhoud en de exploitatie van de infrastructuur.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.