• Services: Milieuoplossingen, Milieuplanning en milieuvergunningen, Strategisch milieu advies
  • Sectoren: Energieopwekking en hernieuwbare energie

MER voor 25 nieuwe windturbines op industrieterrein Genk-Zuid

Genk, België - Arcadis stelde in opdracht van studiebureau Encon het milieueffectrapport op voor 25 nieuwe windturbines op het industrieterrein Genk-Zuid. Dit project, ‘Zuidwind’ genaamd, wordt één van de grootste windparken van Limburg en Vlaanderen.

100.000 ton

minder CO2-emmissies

175 GWh/jaar

energie voor 50.000 gezinnen
Zuidwind Genk

Zuidwind wordt één van de grootste windparken van Vlaanderen

Op het industriegebied van Genk-Zuid staan momenteel al 19 windturbines. Een samenwerkingsverband van 12 partners plant om daar 25 turbines bij te plaatsen. De turbines zullen verspreid staan over het industrieterrein, op het grondgebied van Genk, Bilzen, Diepenbeek en Zutendaal.

De 25 windturbines vertegenwoordigen samen een bruto jaarlijkse energieproductie van 175 GWh/jaar, wat overeenkomt met een elektriciteitsverbruik van 50.000 gezinnen. Vergeleken met fossiele brandstoffen worden er hiermee naar schatting 100.000 ton CO2-emissies per jaar vermeden.
Arcadis coördineerde het MER en de veiligheidsstudies voor dit windproject. Hoewel de turbines in industriegebied gelegen zijn, moet er rekening gehouden worden met de nabijheid van bewoning en natuurgebied. Tijdens de loop van het milieuonderzoek werden de inplanting en de dimensies van de turbines verfijnd en geoptimaliseerd. 
Voor de 22 turbines die als het meest kansrijk werden geëvalueerd, werd een vergunningsaanvraag ingediend. Deze werden inmiddels volledig en ontvankelijk verklaard. De aanvragen liggen tot en met 19/10/2019 samen met het MER ter inzage in de gemeenten. De beslissing over de aanvragen wordt verwacht einde 2019 – begin 2020.
  
Encon begeleidt dit project in vergunnings- en uitvoeringsfase.


Zuidwind Genk

Resultaten

100.000 ton

minder CO2-emmissies

175 GWh/jaar

energie voor 50.000 gezinnen

Vragen over dit project

Hervé Van Achter

Business Developer Sr Projectmanager +32 471 791 789 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.