• Services: Masterplanning

Overkapping van de ring

Antwerpen, België - De overkapping van de ring is een ambitieus project om de mobiliteit en leefbaarheid in en rond Antwerpen te verbeteren en waarin draagvlak en burgerparticipatie een belangrijke rol spelen. 6 professionele ontwerpteams werkten samen met de burgers aan verschillende voorstellen. In juni 2018 werden in een eerste fase 18 projecten geselecteerd die als eerste gerealiseerd zullen worden.

Overkapping Antwerpen

Arcadis werkt mee aan een betere mobiliteit en leefbaarheid in en rond Antwerpen

Arcadis maakt deel uit van ontwerpteam Zuid, samen met AGENCE TER en TVK. 
Zone Zuid staat in voor 4 projecten. De zone strekt zich uit van de Schelde tot het Nachtegalenpark en Middelheim. 'Verbinding' staat centraal in de projecten; zowel tussen de Schelde, Kiel, Hoboken en de centrumstad, als tussen de verschillende woonwijken aan weerskanten van de Ring, als tussen de verschillende natuurgebieden en parken zodat een aaneengesloten ecologisch systeem ontstaat. Ook cruciaal zijn de ontwikkeling van het gebied rond station Zuid en het vergroenen van de zogeheten Spaghettiknoop. Met twee overkappingen – één over de A12 en één ter hoogte van Station Zuid – worden de wijken ten zuiden van de Ring uit hun isolement gehaald.
 
Volgende projecten werden geselecteerd op basis van leefbaarheid, kosten-batenanalyse, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak:

1. A12 / Jan de Voslei

De overkapping van de A12 legt een groene verbinding tussen het Kiel en Antwerpen Zuid.
· Verlaging en overkapping A12 ter hoogte van Kiel
· Op - en afritten verhuizen naar nieuwe Knoop Zuid
· Omvorming Jan de Voslei tot stedelijke verbindingsweg met nieuwe, zuidelijke tramlijn. 
· Meer ruimte voor sport, spel en volkstuinen, bijkomende woningen en voorzieningen. 

2. Bermen van Knoop Zuid tot Lemanstraat

In afwachting – en ter voorbereiding – van de overkapping wordt een groene landschapsberm aangelegd over de hele lengte van zone Zuid
· Vermindering geluidsoverlast en luchtvervuiling in de onmiddellijke omgeving van de Ring. 
· Ecologische verbinding tussen de grote parken en natuurgebieden.
· Nieuwe waterweg met wandelpad 
· Aanvullende fietsverbindingen

3. Park Knoop Zuid

Park Knoop Zuid is ontworpen als een heuvellandschap dat de impact van geluid en slechte lucht sterk vermindert.
· Door de heraanleg van een efficiënter en veiliger Knoop Zuid, komt er plaats voor een publiek park 
· Nieuwe fietsbruggen over de verkeerswisselaar
· Verbinding tussen de binnenstad en het Kiel, de Hobokense Polder en BlueGate / Petroleum Zuid.
· Ruimte voor nieuwe campus ven de Karel de Grote Hogeschool

4. Scheldebalkon

Het Scheldebalkon biedt een spectaculair uitzicht over de rivier en het landschapspark Linkeroever
· Panoramisch uitzicht over Schelde en de landschapsparken op Linkeroever en Knoop Zuid
· Overdekte ruimte voor markt, sportmanifestaties, muziekoptredens,…
· Goede bereikbaarheid 
· Station voor waterbus
· Nieuwe fietsbrug
· Herinrichting fietstunnel

Het ontwerpteam

· AGENCE TER (landschapsarchitectuur en stedenbouw - Parijs)
· TVK (architectuur en stedenbouw - Parijs)
ARCADIS (advies- en ingenieursbureau - Antwerpen)
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.