• Services: Duurzame stedelijke ontwikkeling, Waterbeheer, Ruimtelijke planning en ontwerp, Ontwerp, Architecturaal ontwerp, Landschapsontwerp, Masterplanning, Totaalplanning, Bouwkunde, Civiele bouwkunde, Tunnelbouw en ondergrondse infrastructuur, Strategisch milieu advies, Milieuplanning en milieuvergunningen, Oplossingen op het gebied van water

Het Chinese antwoord op de waterproblematiek: spons-steden in heel het land

Wuhan, China - China: het lijkt een andere wereld, maar we delen een aantal issues. Eén daarvan is het risico op overstromingen. En net zoals in België wordt in China het hemelwater gewoonlijk zo veel mogelijk afgevoerd via goten en rioleringsstelsels, recht naar de rivieren. Deze willen dan ook weleens uit hun bedding treden. In juli van dit jaar nog kwamen 150 mensen om het leven in het centrum en noorden van China na hevige regens.

Door de bevolkingsstijging in Chinese steden staat "city resilience" hoog op de agenda

China ziet de bevolkingsaantallen van haar steden explosief groeien. Vandaar dat “city resilience” en het indijken van risico’s die te linken zijn aan het klimaat er steeds hoger op de agenda staan. Een van de bedreigingen is overstroming, maar ook hittestress, droogte, waterschaarste en luchtvervuiling.

Natuur in de stad absorbeert water

Voor de waterproblematiek hebben ze daar nu het licht gezien: wetenschappers en politici schaarden zich achter het idee van “spons-steden”. Een prikkelende naam voor een slim concept: overtollig water kan je op andere manieren stockeren en benutten dan het door een gootje weg te laten lopen naar een volle rivier. Laat de stad het water “absorberen” – als een spons dus. 

Hoe maak je van een stad een spons? In een spons-stad zorgt de natuurlijke omgeving – gazonnen, groendaken, parken – voor meer waterabsorptie en -zuivering. Water stroomt van een groenpartij minder snel naar de goot en de riolering, want het wordt vastgehouden of sijpelt zelfs de bodem in. Maar om dat te kunnen bereiken, moeten die stukjes natuur er dus wel zijn: en dat is net wat de Chinese overheid nu wil stimuleren.

Lees verder onder de afbeelding.

Een nationaal programma in China 

Als deel van een landelijk programma is er in verschillende steden nu een flink budget voorzien om nieuwe maatregelen te implementeren. Een hiervan is dat ondoorlaatbare materialen in ontwerpen van infrastructuur en gebouwen steeds meer plaats zullen moeten ruimen voor groen en natuurlijke materialen. Daarnaast worden ook rivieren en stromen met elkaar verbonden –  op die manier zullen deze als communicerende vaten een hevige toevloed van water beter het hoofd kunnen bieden. 

Arcadis werkt aan een spons-stadproject in Wuhan, een stad van meer dan 10 miljoen inwoners in het centrum van China. WenMei Ha, directeur water voor Arcadis in China, spreekt over een “zeer compleet en ambitieus programma”. “Het programma speelt het op drie fronten: een nieuwe manier van ontwerpen, een upgrade het bestaande afvoersysteem, en oplossingen voor de overmatige afvoer van water. Samen zullen deze maatregelen Wuhan beter bestand maken tegen overstromingen.” 

De spons erover, ook in België?

 

De problematiek is ook bij ons gekend: steeds meer oppervlakken zijn verhard, en ons watersysteem is er standaard op voorzien om water op te vangen en af te voeren. En dat zorgt voor overstromingen. Bovendien kunnen onze rivieren en stromen bij hevige regen al dat water niet bolwerken: zo wordt een lokaal probleem ineens een probleem in het hele land.

De aanpak van China is dus interessant, en verdient ook bij ons aandacht. Lokale besturen schieten in actie, met actieplannen en maatregelen voor klimaatbestendige stedenbouw. Arcadis werkt hieraan voor de bedrijvenzone Albertkanaal (lokale besturen en provincie), maar ook voor de stad Gent. Maar op een impuls van bovenaf blijft het vooralsnog wachten tot de betonstop in 2040…

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.