• Ulaşım

Limanlar ve Su Yolları

Deniz ulaşımı, küresel ekonomide hayati bir rol oynamaktadır. Büyüyen yük hacimleri, daha büyük altyapı ve artan işletimsel etkinlik konusundaki talepleri artırmaktadır. Gemiler gittikçe daha çok büyümektedir ve limanlar, yerel çevresel standartları karşılarken taleplere ayak uydurabilmek için yatırım yapmalıdır.

Frank Heezen

Sector Leader Ports & Waterways Europe +31 650736834; +31 10 253 2330 Bana bir soru sorun

Dünyanın limanları ve su yollarından mümkün olan en iyinin elde edilmesi

Son on yılda, küresel gemicilik büyük bir büyüme yaşamıştır. Artan dünya ticareti, Afrika, Latin Amerika ve Asya’da gelişen piyasalar ve nispeten düşük ulaşım maliyeti, buna katkıda bulunmuştur. Küreselleşme de limanlar arasında rekabetin artmasına neden olmuş ve sektörlerde daha etkili işletim gerekliliğinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Stratejik çalışmalar, kavramsal planlama ve tasarımdan işletimler ve işlemsel hizmetlere kadar tüm projenin yaşam döngüsünü kapsamaktayız. Güvenilirlik, etkinliğin artırılması ve emniyet gibi hayati yönler, yaklaşımımıza dahil edilmiştir. Optimal güvenlik, minimal çevre etkisi ve maksimum yaşam döngüsü kullanımı için varlıkların nasıl korunması, yönetilmesi ve yenilenmesi gerektiğini biliyoruz.
Kapsamlı uluslararası ağımız sayesinde, küresel varlığı yerel bilgi ile birleştirmekteyiz. Limanlar ve su yolları konusunda uzun bir performans geçmişimiz bulunmaktadır ve dünyanın en karmaşık altyapı projelerinin bazılarına entegre bir yaklaşım sunmak amacıyla yenilikçi çözümleri, kapsamlı deneyim ile birleştirmekteyiz. 


Bu sektör hakkındaki sorular

Frank Heezen

Sector Leader Ports & Waterways Europe +31 650736834; +31 10 253 2330 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.